Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020 wystartował

– Mam wielką przyjemność ogłosić start programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020 – informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. To 80 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. W tym roku opiekę realizować będzie więcej placówek, zwiększony został także limit godzin usług opieki wytchnieniowej.
„Opieka wytchnieniowa” to program, który powstał po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych.
– Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Opiekunowie często nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Jeszcze niedawno tylko nieliczne samorządy oferowały – we własnym zakresie – wsparcie na zasadzie opieki wytchnieniowej. Uruchomiony w 2019 r. program to wsparcie z prawdziwego zdarzenia. W tegorocznej edycji rozszerzamy dostępność opieki, realizować będzie ją więcej placówek, zwiększony został także limit godzin usług opieki wytchnieniowej – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” w 2020 r. przeznaczono 80 mln zł z Funduszu Solidarnościowego.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

  1. • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  2. • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi

Jak to działa?

W 2020 r. program będzie realizowany w trzech formach:
1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  1. • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
  2. • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
  3. • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program

2. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

  1. • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
  2. • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody
  3. • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program

3. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki

Ile godzin opieki wytchnieniowej przysługuje opiekunom?

W tegorocznej edycji jest to: 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego oraz 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.
– Do tej pory było to łącznie 240 godzin na opiekę świadczoną w ramach pobytu dziennego oraz specjalistycznego poradnictwa i wsparcia w zakresie nauki m.in. pielęgnacji czy dietetyki – tłumaczy wiceminister i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Jak dodaje, po przekroczeniu limitu godzin gmina/powiat może przyznać kolejne godziny usług opieki wytchnieniowej w ramach środków własnych.
Gmina/powiat kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020. W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument powinien zostać jednak uzupełniony w ciągu 3 dni.


 

Źródło: MRPiPS