PFRON: Nawet 600 osób niepełnosprawnych będzie mogło skorzystać ze stażu w administracji publicznej

W poniedziałek w siedzibie MRPiPS wiceminister Krzysztof Michałkiewicz i prezes zarządu PFRON Marlena Maląg zachęcali przedstawicieli administracji rządowej do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Mówili m. in. o programie „Stabilne zatrudnienie”. Dofinansowanie z programu może być przeznaczone m.in. na wsparcie asystenta i wypłatę stypendium dla skierowanej na staż osoby z niepełnosprawnością.
„Mamy dziś w Polsce historycznie najniższy poziom bezrobocia. Jest to ogromna szansa także na zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Ważne jest, aby oferowane im miejsca pracy były przyjazne i dostosowane do ich potrzeb, a zatrudnienie miało charakter stabilny. Niezmiernie cieszę się z każdej inicjatywy, która może się do tego przyczynić” – podkreślił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.
Prezes zarządu PFRON Marlena Maląg przedstawiła założenia nowego modułu programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Program obecnie jest realizowany w ramach dwóch modułów: „Instytucje” i „Staże zawodowe”. Pierwszy jest adresowany do organów i instytucji administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych instytucji kultury, które w ramach programu zatrudnią osoby niepełnosprawne. Adresatami modułu „Staże zawodowe” są organizacje pozarządowe, które przygotują i skierują osoby niepełnosprawne na staż zawodowy w administracji rządowej.
PFRON szacuje, że docelowo ze staży oferowanych w całym okresie realizacji programu będzie mogło skorzystać 600 osób z niepełnosprawnością.

Dofinansowanie w ramach modułu „Staże zawodowe” obejmuje działania aktywizacyjne, m.in. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu rozwoju zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością, doradztwo zawodowe, wsparcie w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych oraz pracowniczych (np. poprzez realizację szkoleń zawodowych). Dofinansowanie może też być przeznaczone m.in. na wsparcie asystenta, pokrycie kosztów dojazdów oraz wypłatę stypendium dla skierowanej na staż zawodowy osoby z niepełnosprawnością.