Wczoraj upłynął termin na dostosowanie stron internetowych administracji publicznej do unijnych standardów

·       Do 23 września b.r. podmioty administracji publicznej miały czas na umieszczenie na stronach internetowych deklaracji dostępności według standardu WCAG 2.1 AA.
·       Deklaracja jest cyfrowym dokumentem sporządzonym według wzoru Ministerstwa Cyfryzacji i zamieszczonym na stronie internetowej. Dokument podlega corocznej aktualizacji oraz po każdej większej aktualizacji strony.
·       Nowe standardy mają na celu zagwarantowanie dostępu do informacji publicznej przez osoby niepełnosprawne.
·       Brak dostępności lub nawet samej deklaracji może skutkować nałożeniem kary od 5 do 10 tys. złotych.
WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) to ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Dostępność cyfrowa oznacza zgodność z wymaganiami WCAG 2.1. AA takimi jak możliwość odbioru zawartości strony za pomocą chociaż jednego zmysłu, nawigacji i korzystania z elementów UI poprzez klawiaturę, myszkę oraz polecenia głosowe, adaptacji strony do odczytania na różnych przeglądarkach czy systemach operacyjnych obecnie i w przyszłości. Do 23 września 2020 roku, wszystkie podmioty w Polsce, które są uwzględnione w ustawie, powinny wdrożyć standardy WCAG 2.1. Nowe wytyczne stworzone są po to, by osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami narządów wzroku, słuchu czy ruchu oraz osoby mające trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu treści, miały zagwarantowany dostęp do informacji publicznej. Zaprojektowana według najnowszych standardów strona internetowa powinna być przejrzysta i funkcjonalna, aby umożliwić korzystanie z jej treści jak największej liczbie użytkowników.
Wśród popularnych stron zobligowanych do przedstawienia deklaracji dostępności są również Biuletyny Informacji Publicznej. Lider wśród dostawców oprogramowania dla sektora publicznego w Polsce, Sputnik Software, obecnie obsługuje ponad 500 takich BIP-ów.
– Oprogramowanie Sputnik Software już zostało dostosowane do najnowszych standardów.  Natomiast trzeba pamiętać o pracy, która musi być wykonana po stronie urzędów. Monitorujemy postęp wdrożeń i zapewniamy techniczne wsparcie naszym klientom. Strony przez nas obsługiwane są również dostępne na urządzeniach mobilnych, chociaż na ich dostosowanie urzędy mają czas aż do 23 czerwca 2021 – wyjaśnia prezes zarządu Sputnik Software, Tomasz Maćkowiak.
Sektor publiczny często zawiera tzw. umowy kompleksowe z podwykonawcami, które obejmują dostosowanie oprogramowania do zmian w przepisach prawa. Takie umowy zawiera także Sputnik Software. W przypadku takiej współpracy, urzędy nie są obciążane dodatkowymi kosztami związanymi z adaptacją stron, poza kosztami wewnętrznymi związanymi ze stworzeniem deklaracji dostępności. Jeśli natomiast urząd nie posiada umowy kompleksowej, koszty mogą wahać się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od stopnia rozbudowania serwisu. Jednocześnie przewidziane w ustawie kary za nieuzasadnione i uporczywe łamanie zasad dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych wynoszą do 10 tys. złotych. Brak deklaracji dostępności oraz brak dostosowania BIP-ów i podstawowych elementów stron internetowych sektora publicznego może skutkować nałożeniem kary do 5 tys. złotych.
Według różnych szacunków w Polsce żyje od 3 do 5 milionów osób z niepełnosprawnością. Dla nich, załatwienie spraw urzędowych w tradycyjny sposób lub korzystanie z wybranych publicznych usług czy produktów wcześniej wiązało się z pokonaniem dużych utrudnień lub angażowaniem osób trzecich do pomocy. Zmiana przepisów przyspieszy wejście w życie wielu udogodnień.
– Jesteśmy przekonani, że wprowadzanie standardów WCAG 2.1 AA i wdrożenie rozwiązań wspomagających korzystanie z e-usług przez osoby niepełnosprawne powinno być traktowane priorytetowo. Nie tylko sektor publiczny, ale wiele prywatnych podmiotów już dostosowało swoje serwisy do standardu WCAG 2.1 AA. Wierzymy, że stanie się to powszechnie stosowaną praktyką, będzie krokiem w kierunku prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie i zyska uznanie w oczach klientów – dodaje Tomasz Maćkowiak.
Sputnik Software istnieje od 2000 roku. Spółka posiada w ofercie Platformę Nowoczesny Urząd dedykowaną samorządom i pozwalającą na zarządzanie kluczowymi zadaniami urzędu. Sputnik tworzy również dedykowane systemy informatyczne usprawniające procesy
w obszarze finansów publicznych i bezpieczeństwa informatycznego oraz komunikacji elektronicznej.


 

Źródło: inf. pras.