Bydgoszcz. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
31.05.2019 (piątek), godz. 10:00
Akademicka Przestrzeń Kulturalna przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy,
ul. Królowej Jadwigi 14
85-231 Bydgoszcz


 

Harmonogram:
1. Powitanie gości przez organizatorów
2. Występy artystyczne osób niepełnosprawnych
3. Wykład przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4. Wykład przedstawiciela Fundacji Aktywizacja
5. Wykład przedstawiciela FAZON Fundacja Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych
6. Przerwa kawowa
7. Prezentacja osób niepełnosprawnych, które żyją zgodnie z tegorocznym hasłem – „ŻYJ AKTYWNIE”
8. Wykład przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
W trakcie trwania Dnia Osób z Niepełnosprawnością będzie prezentowana wystawa fotograficzna Sebastiana Pietrzaka – niepełnosprawnego fotografa z Bydgoszczy.
Zaproszone instytucje:
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• Narodowy Fundusz Zdrowia,
• Urząd Miasta w Bydgoszczy – Pełnomocnik Prezydenta do spraw Osób Niepełnosprawnych,
• Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki – Pełnomocnik Wojewody do spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny,
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
• Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy,
• Polski Związek Głuchych Oddział w Bydgoszczy,
• FAZON Fundacja Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych,
• Fundacja Aktywizacja Oddział w Bydgoszczy,
• Wyższa Szkoła Gospodarki – Biuro Osób Niepełnosprawnych