Elbląg. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
Oddział ZUS w Elblągu
ul. Teatralna 4
82-300 Elbląg


 

Harmonogram:
1. Dyżur ekspercki pracowników ZUS – poradnictwo emerytalno-rentowe, prewencja rentowa (zasady korzystania z ośrodków rehabilitacyjnych ZUS).
2. Dyżur ekspercki przedstawicieli z zaproszonych instytucji.
3. 11:00 – wykład pt. Rehabilitacja w ramach prewencji ZUS.
Miejsce wykładu: ZUS Oddział w Elblągu ul. Teatralna 4, 82-300 Elbląg – sala konferencyjna 401 (IV piętro).
Zapisy na wykład: przyjmowane są pod numerem telefonu (55) 641-92-32.
4. Wystawa prac słuchaczy Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych.
5. Wystawa rękodzieła wykonanego przez podopiecznych Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS.
Zaproszone instytucje:
• Narodowy Fundusz Zdrowia Delegatura w Elblągu,
• Urząd Miejski w Elblągu,
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu,
• Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu,
• Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS,
• Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych,
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Olsztynie.