Warszawa. Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS „Żyj aktywnie”

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
Instytut Transportu Samochodowego (ITS)
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
Osoby zainteresowane udziałem w inauguracji „Dnia Osób z Niepełnosprawnością” w Warszawie, prosimy o zgłaszanie swojego udziału w terminie do 10 maja (piątek) do godziny 15.00 na adres:
mateusz.modzelewski@zus.pl


 

Inauguracja w ITS rozpoczyna się o godz. 10:00 panelem z udziałem przedstawicieli ZUS, NFZ, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, PFRON, ITS oraz MIiR. Następnie zapraszamy na panel z udziałem osób niepełnosprawnych „Siła jest w każdym z nas”, a w godzinach 10:0-15:00 będą funkcjonować stoiska organizatorów, partnerów i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Oprócz wymienionych wyżej instytucji w trakcie inauguracji wydarzenia w Warszawie (ZUS, PFRON i NFZ) będziesz miał możliwość spotkać się z:
• przedstawicielami ITS, którzy opowiedzą, jakie są możliwości adaptacji pojazdów dla osób z niepełnosprawnością i jak załatwić formalności, by zaadaptować pojazd, o szkoleniach na prawo jazdy, udzielą porad z zakresu psychologii transportu i diagnostyki pojazdów z adaptacjami,
• Biura Rzecznika Praw Pacjenta, od których uzyskasz porady dotyczące praw pacjenta, ochrony zdrowia, a także skonsultujesz indywidualne problemy związane ze świadczeniami zdrowotnymi,
• z ratownikami medycznymi z Fundacji ANIKAR (współorganizatora warszawskiego spotkania), którzy przeprowadzą pokazy pierwszej pomocy,
• z fizjoterapeutą który udzieli prostych wskazówek na miejscu dotyczących zagadnienia rehabilitacji i fizjoterapii,
• z psami uczestniczącymi w dogoterapii i ratownictwie,
• z psychologami pracy specjalizującymi się w poradnictwie dla osób z niepełnosprawnością,
• z reprezentantami fundacji, stowarzyszeń i federacji zrzeszających osoby takie jak Ty lub działających na Waszą rzecz (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Aktywizacja, Fundacja Edukacji Nowoczesnej oraz Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom),
• przedstawicielami Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie doradzającymi w sprawach uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dorośli), ulg i uprawnienień wynikających z faktu posiadania takiego dokumentu i dofinansowań ze środków PFRON,
• z pracodawcami, którzy już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością lub chcą je zatrudnić,
• z osobami z niepełnosprawnością, które osiągnęły zawodowy sukces.
Spotkaj się z osobami z różnymi umiejętnościami i doświadczeniami, które mogą stać się cennym źródłem informacji i inspiracji!

PIKON – Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami

15.05.2019 (środa), godz. 14:00
ul. Solidarności 93
00-144 Warszawa


 

Harmonogram: godz. 14:00-16:00 – dyżur eksperta ZUS, możliwość konsultacji z zakresu rent i emerytur.
Zaproszone instytucje: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ZUS

Oddział Mazowiecki PFRON, Punkt Obsługi Klienta

17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa


 

Harmonogram:
1. Godz. 10:00-14:00 – dyżur eksperta ZUS, możliwość konsultacji z zakresu rent i emerytur
2. Godz. 10:00-14:00 – dyżur eksperta Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Zaproszone instytucje: PFRON, POPON, ZUS

Inspektorat ZUS Warszawa-Żoliborz

17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
Urząd Dzielnicy Warszawa Bielany, Sala Konferencyjna
ul. S. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa


 

Harmonogram:
1. Godz. 10:00-14:00 – stanowiska informacyjne ZUS i zaproszonych instytucji; wystawa obrazów namalowanych przez podopiecznych Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy
2. Godz. 10:00-10:30 – wystąpienie eksperta ZUS
3. Godz. 10:30-11:00 – wystąpienie eksperta Urzędu Pracy
4. Godz. 11:00-11:30 – wystąpienie eksperta Ośrodka Pomocy Społecznej
5. Godz. 11:30-12:00 – wystąpienie eksperta PFRON
6. Godz. 12:00-13:00 – wystąpienia zaproszonych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością
7. Godz. 13:00-14:00 – dyskusja moderowana „Żyj aktywnie”.
W trakcie wydarzenia organizatorzy przewidują drobny poczęstunek.
Zaproszone instytucje: Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa-Bielany, Wojewódzki Urząd Pracy, PFRON, Fundacja „Perpetuum Mobile”, Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy, ZUS

Inspektorat ZUS Warszawa-Ochota

17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
ul. E. Orzeszkowej 14
02-374 Warszawa


 

Harmonogram:
1. 10:00-13:00 –dyżur eksperta Polskiego Związku Niewidomych
2. 10:00-13:00 –dyżur eksperta Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy
3. 10:00-13:00 –dyżur eksperta Koalicji na rzecz Ochoty
4. 10:00-13:00 –dyżur eksperta Fundacji Kulawa Warszawa
5. Wizyta podopiecznych  Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością działającego w ramach Stowarzyszenia „Otwarte drzwi”.
Zaproszone instytucje: lokalne koło Polskiego Związku Niewidomych, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy, Koalicja na rzecz Ochoty, Fundacja Kulawa Warszawa, ZUS

Inspektorat ZUS Warszawa-Wola

17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Rozłogi 10
01-323 Warszawa


 

Harmonogram:
1. 10:00-13:00 – stanowiska informacyjne ZUS i zaproszonych instytucji
2. 10:00-10:30 – prelekcja przedstawiciela Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo – Włochy
3. 10:30-11:00 – prelekcja przedstawiciela ZUS
4. 11:00-12:00 – udzielanie indywidualnych porad i informacji uczestnikom spotkania
5. 12:00-13:00 – prelekcja przedstawiciela OPS Bemowo.
Zaproszone instytucje: OPS Dzielnicy Bemowo, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, ZUS.

Sala Obsługi Klientów w II Oddziale ZUS w Warszawie oraz Inspektoratach: Praga-Północ, Wołomin, Legionowo, Otwock, Nowy Dwór Mazowiecki

17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
ul. Podskarbińska 25
03-829 Warszawa
Stoiska eksperckie


 

Harmonogram:
Zaproszone do współpracy instytucje będą udzielać porad i informacji w ramach swoich działalności w godzinach urzędowania tj. 9.00 – 15.00.
Zaproszone instytucje: PFRON, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie i Nowym Dworze Mazowieckim, Powiatowe Urzędy Pracy z terenów podległych terytorialnie pod II Oddział ZUS, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim, Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, FAZON, Fundacja Godność, Fundacja Promień Słońca, Stowarzyszenie Integracja, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.