Poznań i okolice. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Terminy i miejsca wydarzeń:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych

23.05.2019 (czwartek), godz. 10:00
ul. Towarowa 55
61-896 Poznań


 

Harmonogram:
10.00 – 15.00 „CZĘŚĆ INFORMACYJNA” (hol)
Stoiska informacyjne instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i uczelni, które działają na rzecz i z osobami z niepełnosprawnością; bezpłatne badanie cukru we krwi oraz pomiar ciśnienia
13.30 – 16.00 „CZĘŚĆ WYKŁADOWA” (sala 2.1)
Wykłady i prezentacje zaproszonych gości z możliwością zadawania pytań
• 13.30 „Pracownik z niepełnosprawnością na rynku pracy objęty systemem wsparcia PFRON” (PFRON)
• 14.00 „Dostępność turystyki dla osób z niepełnosprawnością” (dr hab. Alina Zajadacz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
• 14.30 „Jak autonomizować osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Studium przypadku WTZ Pomost” (WTZ Pomost)
• 15.00 Prelekcje nt. Rehabilitacji leczniczej i rent (ZUS)
10.00-13.00 „CZĘŚĆ AKTYWIZUJACA” (hol)
Boccia dla wszystkich chętnych (pokaz gry z włączeniem publiczności)
Zaproszone instytucje:
• Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
• Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
• Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
• Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością „FAZON”,
• Urząd Miasta Poznania – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
• Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu,
• Warsztaty Terapii Zajęciowej POMOST z Poznania,
• Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej – Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”,
• Fundacja „Szansa dla Niewidomych”,
• Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w Poznaniu,
• Polski Związek Bocci,
• Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON”.

Inspektorat ZUS w Grodzisku Wlkp.

24.05.2019 (piątek), godz. 10:00
Gminne Centrum Informacji w Grodzisku Wlkp.
ul. Przemysłowa 7
62-065 GRODZISK WLKP.


Harmonogram:
Stanowisko informacyjne ZUS „Żyj aktywnie!” podczas Happeningu ekologicznego – indywidualne pytania i konsultacje na tematy: rehabilitacja osób na rencie, praca osób na rencie itp., możliwość założenia profilu na PUE.