Krosno. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
22.05.2019 (środa), godz. 10:00
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie sala nr 2
ul. K. Wielkiego 6
38-400 Krosno


 

Harmonogram:
10:00–13:00 – Prezentacja stoisk informacyjnych:
• ZUS – poradnictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych, PUE,
• NFZ – poradnictwo w zakresie dofinansowania do zaopatrzenia, zakładanie kont na ZIP,
• PUP – poradnictwo w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych,
• OHP – poradnictwo w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych,
• Wystawa prac WTZ w Krośnie/Rymanowie.
10:00–13:00 – część wykładowa
1. Rozpoczęcie  Dnia  Osób  z  Niepełnosprawnością –  przywitanie  gości  przez  Dyrektora Oddziału i przedstawiciela PWSZ w Krośnie.
2. „Mam orzeczenie o niepełnosprawności. Czy mogę podjąć pracę?”-  Oddział  w Jaśle.
3. PFRON – prelekcja.
4. „Niepełnosprawny na rynku pracy” – przedstawiciel pracodawcy.
5. „Studiować każdy może” – Damian Jung – student PWSZ w Krośnie o studiowaniu i sportowych pasjach oraz Sylwia Gunia z PWSZ  w Krośnie.
6. Panel dyskusyjny.
Zaproszone instytucje:
• PFRON
• NFZ
• PUP
• OHP
• Organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne