Grudziąc. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
24.05.2019 (piątek), godz. 10:00
Inspektorat ZUS w Grudziądzu (III piętro pokój 302A)
ul. Wybickiego 39
86-300 Grudziądz


 

Harmonogram:
1. Drzwi Otwarte zorganizowane w formie stanowisk eksperckich.
2. Obsługa na stanowiskach eksperckich:
• informacje na temat prawa do świadczeń, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej i rodzinnej,
• wsparcie klientów w symulacji emerytury – kalkulator emerytalny,
• wyjaśnianie wątpliwości związanych ze świadczeniami emerytalno-rentowymi,
• informacje związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej lub podjęciem zatrudnienia,
• wyjaśnianie kwestii związanych z przysługującymi świadczeniami z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowe (e-ZLA).
3. Wystawa prac podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Grudziądza, mającą na celu zaprezentowanie zdolności i umiejętności manualnych osób niepełnosprawnych. Wystawa połączona z kiermaszem.
Zaproszone instytucje:
• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Grudziądz ul. Waryńskiego 34A
• Powiatowy Urząd Pracy, Grudziądz ul. Parkowa 22
• Urząd Skarbowy, Grudziądz ul. Droga Łąkowa 23
• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grudziądzu