Sanok. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
Inspektorat ZUS w Sanoku
ul. Konarskiego 20
38-500 Sanok


 

Harmonogram:
1. Spotkanie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zapoznanie z funkcjonowaniem SOK,
2. Spotkanie z rodzicami uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej nt.:
• „Obawy i wątpliwości związane z podjęciem zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością”
• „Warunki nabywania uprawnień do renty socjalnej  i renty z tytułu niezdolności do pracy”
3.  Wystawa prac uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
Zaproszone instytucje:
• Stowarzyszenie Progres
• Stowarzyszenie Świetlik
• WTZ