Szumin dostępny

Wycieczka z audiodeskrypcją
Termin i miejsce wydarzenia:
26.05.2019 (niedziela), godz. 10:00
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na wycieczkę obowiązują zapisy. Maksymalna liczba uczestników to 18 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby poniżej 18. roku życia mogą brać udział w wyjeździe tylko pod opieką dorosłych. Wyjazd z Warszawy o godzinie 10.00, powrót około godziny 17.00. Szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom drogą mailową.
Istnieje możliwość zapisu przez formularz lub bezpośrednio na adres e-mail: muzeumdostepne@artmuseum.pl oraz telefonicznie/SMS-em pod nr:
517-772-108.
Podczas wycieczki 26 maja zorganizowane zostaną dwa równoległe oprowadzania – z audiodeskrypcją oraz w Polskim Języku Migowym. Prosimy o określeniu w zgłoszeniu, w którym oprowadzaniu chce się wziąć udział.
Wycieczka 26 maja to jedyny w sezonie letnim 2019 wyjazd do Szumina w ramach programu Muzeum Dostępne. W związku z tym zgłoszenia osób z niepełnosprawnością słuchu lub wzroku i osób im towarzyszących będą brane pod uwagę w pierwszej kolejności.
Dla osób, które otrzymają potwierdzenie zapisu, udział w wycieczce jest bezpłatny.


 

Dom Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie – najpełniejsza architektoniczna realizacja idei Formy Otwartej – jest udostępniony do zwiedzania podczas wycieczek autokarowych organizowanych cyklicznie przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Sezon 2019 w Szuminie poświęcimy studiowaniu skali mezo, w której Oskar i Zofia Hansenowie upatrywali szansę na nawiązywanie relacji z najbliższym otoczeniem: sąsiadami, wsią, otaczającą ich przyrodą.
Prześledzimy, w jaki sposób ich architektura tworzyła skalę spotkania, rozmowy „przez płot” i inspirowała do zainteresowania wsią. Przyjrzymy się potencjałowi, jaki może tkwić we współdzieleniu Domu Hansenów z lokalną szumińską społecznością.