Gorzów nie tylko Wielkopolski, ale też dostępny i zrównoważony

„Dostępny Gorzów” – pod takim hasłem odbyła się konferencja, która 16 września rozpoczęła cykl wydarzeń z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Program Dostępność Plus, miasto z perspektywy 60+, budownictwo bez barier i dostępny transport to tylko część tematów poruszanych podczas debaty. W konferencji uczestniczyła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

„Przez nieco ponad rok realizujemy Program Dostępność Plus. W tym czasie przeznaczyliśmy już koło 3,3 miliardy złotych na inwestycje w dostępność. Są to środki ukierunkowane na poprawę dostępności np. 50 szkół podstawowych, 125 placówek służby zdrowia, 50 uczelni, remonty kilkunastu dworców i przystanków kolejowych, peronów czy zakup nowych dostępnych pociągów i autobusów”– powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak. ”

„Program Dostępność Plus skierowany, jest do każdego, bo każdy z nas w przyszłości może być rodzicem lub seniorem – dodała Małgorzata Jarosińska-Jedynak. ”

Minister Jarosińska-Jedynak zaznaczyła, że program „Dostępność Plus” przewiduje do 2025 roku realizację inwestycji o łącznej wartości około  23 miliardów złotych, dla których głównymi źródłami finansowania są fundusze europejskie oraz publiczne środki krajowe.

„Polska to nie tylko wielkie miasta takie jak Warszawa, Kraków czy Gdańsk to również mniejsze miasta i wsie nasze małe ojczyzny, które powinny być dostępne dla każdego. Dlatego cieszę się, że w Gorzowie Wielkopolskim dostrzeżono potrzebę rozmowy o Programie Dostępność Plus i szukania rozwiązań, które przyczynią się do poprawy życia mieszkańców, szczególnie tych o ograniczonej sprawności ruchowej – podkreśliła minister Jarosińska-Jedynak. ”

Konferencja „Dostępny Gorzów” zainaugurowała  Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Gorzowie Wielkopolskim.
Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ETZR) to inicjatywa zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 r. promująca ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz łączenie różnych gałęzi transportu.
Polska po raz piąty bierze aktywny udział w ETZR.


 

Źródło: MIiR