Wrocław. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
Parking przy Operze Wrocławskiej
ul Heleny Modrzejewskiej 2
50-071 Wrocław


 

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych – święto obchodzone w Europie corocznie 5 maja, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku, jako dzień godności osób niepełnosprawnych (fr.) Rendez-vous de la Dignité (spotkanie z godnością).
Główny organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Współorganizatorzy: Opera Wrocławska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Charakterystyka wydarzenia: Z inicjatywy samorządu województwa dolnośląskiego zaproszone zostały organizacje i instytucje współpracujące z samorządem, które w otwartej przestrzeni publicznej będą mogły zaprezentować swoje działania, usługi, wyroby i prezentacje dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami lub wytworzone przez nich. Podczas spotkania funkcjonowała będzie scena, na której będą się odbywały kilkunastominutowy prezentacje prowadzone przez przedstawicieli współpracujących z nami organizacji lub instytucji. Jednocześnie wystawione zostaną stoiska, gdzie każda z organizacji i instytucji będzie mogła zaprezentować działalność własną. Impreza ma charakter integracyjny. Zapraszamy na nią podopiecznych i beneficjentów dolnośląskich organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz wszystkich, którzy chcą zapoznać się z ich ofertą. Otwarty charakter imprezy ma się przyczynić do uczestnictwa w niej przechodniów i każdego zainteresowanego.
Podczas spotkania przedstawiciele ZUS przedstawią wystąpienie dotyczące społecznej odpowiedzialności ZUS, działań na rzecz osób z niepełnosprawnością i seniorów, w tym opowiedzą o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i jego finansowaniu, rehabilitacji leczniczej
w ZUS, bezpieczeństwie seniora i współpracy z innymi instytucjami w tym zakresie, ale także przystosowaniu jednostek ZUS do obsługi osób z niepełnosprawnościami.
Podczas całego wydarzenia będziemy obecni z naszym stoiskiem informacyjnym, na którym zainteresowani będą mogli skorzystać z konsultacji ekspertów ZUS. Będzie można dowiedzieć się co zrobić, aby uzyskać świadczenie z ZUS, jak je zwiększyć, jak skorzystać z rehabilitacji leczniczej.
Prezentowana będzie Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS), dzięki której możliwy jest stały dostęp do informacji zgromadzonych na koncie ubezpieczonego, świadczeniobiorcy i płatnika w ZUS, oraz szybka i sprawna komunikacja z instytucją. Na miejscu specjaliści uaktywnią dostęp do profilu. Niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości i wskazanie adresu email.
Na stoisku informacyjnym dostępne będą również bezpłatne publikacje kierowane do różnych grup zainteresowanych, a w tym:
• ZUS dla Ciebie – kwartalnik ZUS
• Informator dla osób z niepełnosprawnością,
• Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością,
• Integracja – bezpłatny magazyn dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i przyjaciół,
• Informatory i poradniki.
Harmonogram ogólny sceny:
10:00 Rozpoczęcie
10:15 – 11:00 Prezentacje sceniczne
11:00 – 11:15 Uroczyste rozpoczęcie przez Cezarego Przybylskiego, marszałka województwa dolnośląskiego i Marcina Krzyżanowskiego, wicemarszałka województwa dolnośląskiego
11:15 – 14:45 Prezentacje sceniczne
14:45 Zakończenie
Zaproszone organizacje i instytucje: Opera Wrocławska,  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Statystyczny we Wrocławiu,  Zakłady Aktywności Zawodowej: Mikoszów, Jelenia Góra, Wałbrzych, Świerzawa,
Cafe Równik  BK,  Stowarzyszenie Ostoja,  Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,  DSOSW 12,  DSOSW 13,  Fundacja Promyk Słońca,  Fundacja Eudajmonia, Fundacja Imago,  Start Wrocław,  Stowarzyszenie Progres,  Klub Sprint,  Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących „ŚWIT”,  Dolnośląscy paraolimpijczycy,  Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej,  – razem bezpiecznie – rowery tandemy PP,  Fundacja Katarynka,  Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych,  WTZ Trzebnica,  WTZ Jawor,
WTZ Legnica,  Fundacja  Przystań Ścinawa,  Fundacja L”Arche