Rawicz. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
ZUS Inspektorat w Rawiczu
ul. Mikołajewicza 18
63-900 Rawicz


 

Harmonogram:
10.00-14.00 STOISKA INFORMACYJNE
1. Poradnictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych (emerytalno-rentowe – jak zwiększyć świadczenia, jak uzyskać świadczenia, wyjazdy rehabilitacyjne) – ZUS
2. Programy aktywizujące osoby z niepełnosprawnością – PCPR w Rawiczu
3. Przywileje i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne – Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
4. Prezentacja działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością – WTZ w Rawiczu
5. Wystawa prac artystycznych podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu
Zaproszone instytucje:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu
2. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rawiczu
4. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu