Iława. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
Inspektorat ZUS w Iławie
ul. Wiejska 1
14-202 Iława


 

Harmonogram:
1. Dyżur ekspercki pracowników ZUS.
2. Dyżur ekspercki przedstawicieli z zaproszonych instytucji.
3. 10:30 do 12:30 – ekspert ZUS w rozmowie/dyskusji nt. zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, działań ZUS na rzecz osób niepełnosprawnych z zaproszonymi osobami.
Zaproszone instytucje:
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie,
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie,
• Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego Promyk,
• Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie,
• Stowarzyszenie Iławski Klub AMAZONKI.