Kielce. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
Oddział ZUS w Kielcach
ul. Kolberga 2A
25-620 Kielce


 

Harmonogram:
Wydarzenie będzie miało charakter „targów” – stanowiska różnych zaproszonych podmiotów, które oferują praktyczne informacje dla osób z niepełnosprawnością
1. Dyżur ekspercki pracowników ZUS – dowiesz się jak uzyskać rentę, jakie inne świadczenia Ci się należą, co to jest prewencja rentowa (zasady korzystania z ośrodków rehabilitacyjnych ZUS).
2. Dyżur ekspercki pracowników PFRON-uzyskasz między innymi informacje jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny oraz jak ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
3. Dyżur ekspercki pracowników NFZ – porady w zakresie wyjazdów na leczenie uzdrowiskowe, dofinansowanie do zaopatrzenia (sprzęt ortopedyczny, itp.).
4. Dyżur ekspercki pracowników MOPR porady w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
5. Dyżur ekspercki pracowników Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – dowiesz się miedzy innymi jakie dokumenty są potrzebne aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
6. Dyżur ekspercki pracowników WOMP- Kącik medyczny – pomiar ciśnienia tętniczego, badanie poziomu cukru, zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, badanie poziomu tkanki tłuszczowej.
7. Dyżur ekspercki pracowników Polskiego Związku Głuchych- będzie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, uzyskać porady dotyczące aktywizacji zawodowej osób niesłyszących lub z uszkodzonym słuchem.
8. Przedstawiciele Fundacji Szansa dla Niewidomych.
9. Przedstawiciele Fundacji FAR.
Zaproszone instytucje:
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
• Narodowy Fundusz Zdrowia
• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
• Miejski Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
• Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
• Polski Związek Głuchych
• Fundacja Szansa dla Niewidomych
• Fundacja „FAR”