Ostrów Wielkopolski. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
28.05.2019 (wtorek), godz. 10:00
Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Raszkowska 21
63-400 Ostrów Wielkopolski


 

Harmonogram:
1. 10.00 Rozpoczęcie
2. 10.10-10.20 Kto i kiedy może skorzystać z ośrodka rehabilitacyjnego? – prowadzenie ZUS
3. 10.30-10.45 Pokaż swoje atuty– „Marzenia bez barier” prowadzenie psycholog Eliza Wolańczyk, Dziekan Oddziału Zamiejscowego w Ostrowie Wlkp. WSKM w Koninie
4. 10.45-11.20 Występ artystyczny uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przygodzicach z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
5. 11.20-12.20 Występ artystyczny uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Ostrowie Wielkopolskim
6. 12.20-12.30 Występ artystyczny uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Miłosierdzie” w Kaliszu
7. 13.15-14.00- Warsztaty – jak udzielać pierwszej pomocy – prowadzenie ratownik medyczny funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim
STOISKA INFORMACYJNE od godz. 10.00-14.00
KIERMASZ RĘKODZIEŁA OD GODZ. 10.00-14.00
Zaproszone instytucje: na stoiskach informacyjnych będą dostępni eksperci:
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (poradnictwo emerytalno-rentowe – jak zwiększyć świadczenia, jak uzyskać świadczenia, wyjazdy rehabilitacyjne, PUE ZUS)
2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (aktywizacja zawodowa, turnusy rehabilitacyjne, pomoc finansowa do środków pomocowych, dofinansowanie działalności gospodarczej, sprzęt rehabilitacyjny lub ortopedyczny,
3. Narodowy Fundusz Zdrowia (leczenie i ubezpieczenie w NFZ w tym: programy profilaktyczne finansowane przez NFZ, prezentacja najnowszego raportu NFZ i GUS na temat szkodliwości cukru, prezentacja nowego serwisu NFZ diety.gov.pl, zawierającego gotowe diety, e-zdrowie, czyli Internetowe Konto Pacjenta IKP, e-recepta),
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim (program Aktywny Samorząd, rehabilitacja osób niepełnosprawnych),
5. Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” (prezentacja działalności na rzecz zdrowia i życia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, propagowanie integracji i likwidacji barier utrudniających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych),
6. Ostrowskie Centrum Terapii (prezentacja działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością),
7. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (aktywizacja społeczna, rehabilitacja),
8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim (porady psychologa i doradcy zawodowego)
9. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie wielkopolskim – jak udzielać pierwszej pomocy