OGÓLNOPOLSKI OBÓZ SZKOLENIOWY Z ZAKRESU NORDIC WALKING

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Termin i miejsce:
09.09 – 23.09.2018 r.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „WIELSPIN”,
ul. Jeziorna 16
62-100 Wągrowiec
Koordynator:
Lidia Piechowicz
Tel. 693 475 770,
e mail: lidiapiechowicz@o2.pl
Szkolenie współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.
Szkolenie rozpoczyna się w niedzielę 09.09.2018 r. – kolacją, kończy się śniadaniem w niedzielę 23.09.2018 r.
Cele szkolenia
• Krzewienie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród osób z dysfunkcją wzroku.
• Popularyzacja nordic walking jako sposobu na aktywność fizyczną, dostępną dla osób z dysfunkcją wzroku w każdym wieku.
• Podnoszenie kwalifikacji sportowych przyszłych zawodników NW.
Uczestnictwo:
W szkoleniu mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” z dysfunkcją wzroku w stopniu
znacznym i umiarkowanym.
Odpłatność:

Odpłatność za udział w szkoleniu dla uczestników wynosi 500 zł plus 100 zł. przeznaczone na inne
cele związane ze szkoleniem.
Odpłatność za przewodnika dla osób całkowicie niewidomych jak wyżej, dla innych przewodników
odpłatność wynosi 800 zł.
Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” w Banku Zachodnim WBK S.A.
numer konta:
73 1090 2590 0000 0001 3341 4035
Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz ksero orzeczenia należy okazać na rozpoczęciu szkolenia.
Zgłoszenia:

Zgłoszenia na formularzu pobranym ze strony „Cross” potwierdzonym przez klub oraz kopię orzeczenia należy przesłać do dnia 15.08 2018 r. na adres:
Lidia Piechowicz,

os. Rusa 6 / 57,

61 – 245 Poznań /z dopiskiem obóz – nordic walking/
Każdy uczestnik szkolenia winien posiadać strój sportowy, obuwie sportowe, strój kąpielowy, mile widziane własne kijki do nordic walking.
Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie CROSS
Szczegółowy program zajęć otrzymają osoby zakwalifikowane na szkolenie
Ze sportowym pozdrowieniem
Lidia Piechowicz