Cykl warsztatów „Jak w ulu!”

Organizator:
Teatr Chorea
ul. Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
Tel. +48 506 103 207

 

„Jak w ulu!” to cykl edukacyjno-integracyjnych i interdyscyplinarnych warsztatów z zakresu tańca, muzyki, teatru oraz ekologii, skierowanych do osób niewidomych i słabowidzących oraz młodych animatorów z województwa łódzkiego. Tematem przewodnim warsztatów będą pszczoły, ich środowisko oraz znacząca rola tych owadów w życiu człowieka i ich wpływ na ekosystem.

Warsztaty ruchowo-taneczne

09-15 lipca 2018 – I Letnie warsztaty miejskie
13-19 sierpnia 2018 – II Letnie warsztaty miejskie
6, 13, 20, 27 września 2018, godz. 17:00-19:00
Zajęcia ruchowo-taneczne będą opierały się na połączeniu intensywnych treningów fizycznych z elementami akrobatyki, współczesnych form tańca, pracy z partnerem i przestrzenią, nauką asekuracji i wzajemnej uważności, pracą nad świadomością własnego ciała i świadomością pracy w grupie, pracą nad dynamiką i ekspresją ruchu, umiejętnością koncentracji i improwizacji. Układy choreograficzne i ćwiczenia połączone z intensywną pracą nad rytmem i muzycznością, inspirowane będą ruchem owadów, w szczególności „tańcami pszczół”.
Prowadzenie: Magdalena Paszkiewicz i Janusz Adam Biedrzycki

Warsztaty muzyczne

09-15 lipca 2018 – I Letnie warsztaty miejskie
13-19 sierpnia 2018 – II Letnie warsztaty miejskie
Warsztaty będą polegały na pracy z głosem. Poprawne ustawienie głosu, posługiwanie się słowem. Ćwiczenia wywodzące się ze śpiewu, ćwiczenia rytmiczno-melodyczne, ćwiczenia oddechu uspokojenie i wyrównanie. Praca z głosem i wibracjami inspirowana odgłosami owadów.
Prowadzenie: Paweł Odorowicz

Warsztaty literacko – teatralne

09-15 lipca 2018 – I Letnie warsztaty miejskie
13-19 sierpnia 2018 – II Letnie warsztaty miejskie
6, 13, 20, 27 września 2018, godz. 19:00-21:00
Podczas warsztatów zostaną przeprowadzone ćwiczenia praktyczne poprzedzone teoretycznym wstępem na temat znaczenia słowa w dramacie i wypowiadaniu go na scenie. Praca z uczestnikami oparta będzie na metodologii Sensory Labyrinth Theatre – konstruowanie postaci poprzez doświadczenia sensoryczne. Uczestnicy będą zaangażowani w przygotowanie teatralnych etiud na wybranych tekstach literackich. Praca nad artykulacją i emisją głosu oraz ciałem, oddechem, zmysłami i nad własnymi emocjami. Praca nad budową scenariusza teatralnego.
Prowadzenie: Wiktor Moraczewski

Warsztaty pszczelarskie

09 lipca 2018, godz. 11:00-15:00
Zajęcia będą dotyczyły historii pszczół, na podstawie zgromadzonego przez doświadczonego pszczelarza materiału wideo i zdjęć. Odbędą się także zajęcia manualne polegające na zapoznaniu się z substancjami wytwarzanymi przez pszczoły i metody ich prostych przetwarzań do celów spożywczych i leczniczych. Ponadto zajmiemy się projektowaniem i konstruowaniem mini pasiek i uli. Zajęcia będą również dotyczyły takich zagadnień jak: Taniec pszczół jako forma komunikacji; Metody integracji roju, czyli co spaja pszczelą społeczność (zapachy, spożywanie pokarmu, tj. wspólne karmienie się, przekazywanie energii w kłębie); Wspólnota i symbioza jako warunek przetrwania.
Prowadzenie: Marcin Sudziński

Warsztaty Master Class „Ciało / Rytm / Głos – Aktor wielowymiarowy“

10 lipca 2018, godz. 10-16.00
24 sierpnia 2018, godz. 10-16.00
To propozycja doświadczenia na własnym ciele bazowego zjawiska chorei – połączenia ruchu, dźwięku i słowa oraz poszukiwania własnych, oryginalnych możliwości używania wszystkich tych środków wyrazu jednocześnie. Warsztat rozpoczyna intensywny trening fizyczny opracowany przez aktorów CHOREI, na który składają się: elementy akrobatyki, podstawy pracy z partnerem i przestrzenią, wzajemna uwaga, asekuracja, świadomość własnego ciała, świadomość grupy. Kolejnym etapem pracy jest łączenie struktur ruchowych wypracowanych samodzielnie przez uczestników z budowanymi podczas warsztatu muzycznymi układami polirytmicznymi. Podstawowe ćwiczenia oddechowe, uruchamianie rezonatorów i praca nad barwą głosu, służąca rozwijaniu naturalnych możliwości głosowych uczestników.
Prowadzenie: Dorota Porowska i Tomasz Rodowicz

Warsztaty ekologiczne

09-15 lipca 2018 – I Letnie warsztaty miejskie
13-19 sierpnia 2018 – II Letnie warsztaty miejskie
Zajęcia będą poświęcone ekologii w codziennym życiu – w domu, pracy, szkole. Podczas warsztatów zastanowimy się jak stworzyć ekologiczną scenografię, do budowy której użyjemy nietypowych materiałów budowlanych takich jak: tektury, opakowania po jajkach, pudełka po lodach, skrawki styropianu, folii, puszki, korki, słomki, patyczki i wiele innych. Warsztaty ekologiczne nie tylko rozwiną zdolności twórcze i manualne, ale również przybliżą zagadnienia związane z ochroną środowiska. Zajęcia pozwolą uświadomić uczestnikowi ogromne znaczenia sposobu życia każdego z nas dla stanu środowiska (oszczędność wody, energii, ekologiczne zakupy, transport, odpady). Jak robić zakupy z głową, czyli co i jak kupować, aby nie zostać posiadaczem całej masy zbędnych, szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia rzeczy?
Prowadzenie: Jolanta Królicka

Letnie warsztaty miejskie

09 -15 lipca 2018 – I Letnie warsztaty miejskie
13-19 sierpnia 2018 – II Letnie warsztaty miejskie
Siedmiodniowe intensywne warsztaty prowadzone przez specjalistów z dziedziny teatru, ruchu, tańca, plastyki i pszczelarstwa, z zakresu obserwacji i zdobywania wiedzy w prowadzeniu warsztatów integracyjnych, przeznaczone dla młodych animatorów. W trakcie sesji letniej uczestnicy będą mogli zapoznać się z metodami pracy Teatru CHOREA, a także zobaczą jak zorganizowana jest praca w pszczelej rodzinie. Jak pszczoły wytwarzają miód, pyłek, wosk czy też propolis. Jakie właściwości posiadają produkty pszczele oraz jak wybrać dobry produkt. Jak postępować w przypadku użądlenia oraz wiele innych ciekawostek ze świata pszczół i prowadzenia pasieki.
Zapisy na warsztaty prowadzi Teatr CHOREA, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-18:00:
– mailowo: chorea.warsztaty@gmail.com
– telefonicznie: +48 506 103 207