„Młodzi sprawni językowo” – Bezpłatne szkolenia online dla osób z dysfunkcją wzroku

Fundacja Strefa Innowacji zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku do udziału w bezpłatnym projekcie „Młodzi sprawni językowo”. Rekrutacja trwa do 15 września.
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji zawodowych młodych osób z niepełnosprawnością wzroku. Organizator oferuje kurs języka angielskiego oraz warsztaty rozwojowe online.
W projekcie mogą wziąc udział osoby w wieku 16-29 lat zamieszkałe w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, które chcą poprawić swoją znajomość języka angielskiego oraz wzmocnić kompetencje miękkie. Kurs języka angielskiego obejmie 60 godzin lekcyjnych i pozwoli na podniesienie kompetencji językowych o połowę poziomu w skali biegłości językowej od A1 do C2. W trakcie warsztatów beneficjenci wzmocnią swoją samoświadomość, poprawią komunikację i motywację, sposoby na lepsze zarządzanie czasem oraz odkryją na nowo swój potencjał i talenty.
Wszystkie działania projektowe, tj. kursy językowe oraz warsztaty odbędą się online. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy przejdą niezbędne szkolenie informatyczne.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy


 

Źródło: FSI