Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic – Szkolenie wolontariuszy, opiekunów i członków rodzin

Organizator: Fundacja Szansa Dla Niewidomych

 

Bezpłatne szkolenie w wymiarze 15 godzin skierowane jest do wolontariuszy, opiekunów oraz członków rodzin osób niewidomych i słabowidzących z województwa lubelskiego.

Jesteś wolontariuszem, opiekunem bądź masz w rodzinie osbę z dysfunkcją wzroku? Chciałabyć/chciałbyś wiedzieć więcej na temat świata osób niewidomych i słabowidzących? Jak im pomagać? Jak tworzyć przestrzeń dla nich dostępną?
Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych zainteresowanych tematyką dysfunkcji wzroku do wzięcia udziału w szkoleniu „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic”.

Szkolenie odbywa się w małych- 4 osobowych grupach.
Wymiar szkolenia: 15 godzin (10 spotkań po 1,5h)
Tematyka szkoleń:
-zasady orientacji przestrzennej (w budynkach oraz na zewnątrz)
-efektywne wykorzystywanie przedmiotów użytku codziennego
-zapoznanie ze sprzętem specjalistycznym i nowoczesnymi technologiami niwelującymi skutki niepełnosprawności wzrokowej
-ubrajlowienie i udźwiękowienie otoczenia (tyflografiki, magnigrafiki)
-zagadnienia dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych na wielu płaszczyznach – społecznej, obywatelskiej, zawodowej.
Zajęcia prowadzone będą w różnych okolicznościach w przestrzeni publicznej, w domu niepełnosprawnych oraz najbliższych okolicach.
Terminy szkoleń: czerwiec-lipiec. Dokładne terminy ustalane będą indywidualnie z uczestnikami.
Od uczestników wymagamy jedynie ukończonych 18 lat.
Liczba miejsc ograniczona.
WIęcej informacji oraz zapisy:
Fundacja Szansa dla Niewidomych
Oddział w Lublinie
tel: 881946995
mail: joanna.szafranska@szansadlaniewidomych.org