PFRON uruchomił usługę „SMSinfo”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 2 stycznia 2018 roku, ruszyła usługa pod nazwą „SMSinfo”, której inicjatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Usługa jest bezpłatna. Za pomocą wiadomości sms, PFRON będzie informował Państwa o ważnych wydarzeniach i komunikatach Funduszu.

Osoby zainteresowane korzystaniem z usługi proszone są o przesłanie swojego nr telefonu komórkowego na adres smsinfo@pfron.org.pl (prosimy o wpisanie numeru w temacie wiadomości).

Zgłoszone numery będą selektywnie autoryzowane telefonicznie przez pracowników PFRON, a następnie, bez danych osobowych wprowadzane do bazy użytkowników usługi.

W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z usługi, ponownie przesyłając zgłoszenie na adres smsinfo@pfron.org.pl (w temacie wpisując numer telefonu i słowo rezygnacja).

Autor

Fundacja Mir

Celem Fundacji jest podejmowanie społecznie i gospodarczo użytecznej działalności na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Fundacja Mir, to zespół kreatywnych i otwartych na nowe pomysły osób, które tak jak Wy borykają się z trudnościami życia codziennego, ze względu na różnego rodzaju dysfunkcje wzroku, w związku z tym najlepiej rozumiemy problemy osób niewidomych i słabowidzących.