Książka niewidomego pisarza Pana Marka Kalbarczyka „Smak na koniuszkach palców” dostępna bezpłatnie na czas kwarantanny

Niewidomy pisarz Marek Kalbarczyk patrzący na kłopoty spowodowane Koronawirusem trzecim okiem udostępnia internautom swoją książkę za darmo! Jak poradzić sobie w tym trudnym czasie? Może czas spędzany w domu, często poza pracą, ma niespodziewane, ciekawe  zalety?
Kwarantanna spowodowana pandemią koronawirusa dotknęła nas wszystkich bez względu na niepełnosprawność czy status społeczny. To trudny czas, który spędzamy z rodziną, często poza pracą. Czasem nie wiemy co robić i  martwimy się o zdrowie swoje i innych. Boimy się o przyszłość zamiast mądrze odwrócić wektory i robić to, na co normalnie brakuje czasu.
Marek Kalbarczyk, człowiek społecznie zaangażowany, chce nam wszystkim dodać otuchy – niezależnie od kłopotów i niebezpieczeństw i tak musimy wygrać!
A jak najlepiej przeżyć ten czas? Może warto oddać się refleksji przy książce? Wystarczy na chwilę zapomnieć o problemach i zanurzyć się w świat opowieści, w którym ogranicza nas jedynie nasza fantazja i możemy na swoje problemy spojrzeć z innej perspektywy. Bo czym są obecne problemy, gdy wyobrazimy sobie, że tracimy wzrok i nagle staje się ciemno?
Marek Kalbarczyk spośród 51 książek, których jest autorem,  wybrał dla Was „Smak na koniuszkach palców”. Napisał ją razem z dziennikarzem kulinarnym, wybitnym intelektualistą śp. Piotrem Adamczewskim. Obaj autorzy byli przekonani, że z każdej sytuacji wynika wartościowa nauka, wystarczy do niej podejść pozytywnie i z dystansem.
Pozytywne podejście do życia jest dewizą życiową Marka Kalbarczyka, który pomimo utraty wzroku w wieku 13 lat, swoje doświadczenie traktuje jak wielką przygodę i prezent od Boga! Według niego : „Życie jest ciekawą grą, w której chodzi o dotarcie do kresu i możliwość wykazania się dobrem, jakie udało się uczynić dla bliźnich.” Czytaj dalej →

Wsłuchaj się w historię Armii Krajowej

Wystawa stała w Muzeum AK dostępna jest dla osób z dysfunkcją wzroku. W ramach projektu “Wsłuchaj się w historię AK” powstała specjalna trasa zwiedzania z audiodeskrypcją oraz makietami i przedmiotami do dotykania.
Poniżej znajdują się pliki w formacie mp3 do odsłuchania. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami i do wizyty w Muzeum, gdy będzie to już możliwe.
Przed zwiedzaniem prosimy o zgłoszenie telefonicznie (12 41 00 770) lub w kasie Muzeum chęci zapoznania się z replikami wybranych muzealiów.
Projekt “Wsłuchaj się w historię AK – audiodeskrypcja ścieżki” uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje. Wsparcia finansowego udzieliła również Rada Dzielnicy II Grzegórzki.
Projekt powstał we współpracy z Fundacją Kultury Bez Barier, Fundacją Cultura Kultury oraz Make Make Film.
Autorem oprawy dźwiękowej audiodeskrypcji jest Pan Krzysztof Suchodolski. Czytaj dalej →

Kultura cyfrowa dostępna dla wszystkich!

Baza filmów z audiodeskrypcją, wirtualna galeria sztuki z tłumaczeniem na polski język migowy czy platforma z bezpłatnymi audiobookami dostępnymi dla osób niewidomych i dyslektów – to tylko niektóre z projektów realizowanych obecnie dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ich celem jest umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami aktywnego włączenia się w kulturę dostępną on-line.
­­Poniżej prezentujemy przykłady projektów realizowanych w ramach Programów Ministra.
ADAPTER, Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA, to największa w Polsce baza zasobów  filmowych z audiodeskrypcją i napisami przeznaczona dla niewidomych i niesłyszących odbiorców.
https://adapter.pl/
Od 2016 r. projekt otrzymał 326 160 zł w ramach programu „Kultura cyfrowa”.
Ponadto, w 2020 r. minister przyznał dotację na kontynuacją projektu w wysokości 266 630 zł (tryb 3-letni).
Czytanie obrazów, Fundacji Kultury bez Barier to kolejny pomysł na likwidowanie barier w
dostępie do kultury umożliwiający wszystkim, a w sposób szczególny osobom z niepełnosprawnością sensoryczną, poznawanie zasobów z kolekcji polskich muzeów i galerii. Na stronie projektu oraz w aplikacji dostępne są cyfrowe karty obiektów w wersji dla osób z różnymi niepełnosprawnościami m.in. w formie audiodeskrypcji czy tłumaczeń na polski język migowy. Projekt jest tworzony we współpracy z wieloma muzeami i galeriami z całej Polski.
http://czytanieobrazow.pl/
Od 2016 r. projekt otrzymał 511 400 zł w ramach programu „Kultura cyfrowa”.
Wolne Lektury, Fundacja Nowoczesna Polska.
Na platformie Fundacji audiobooki udostępniane są w formie plików DAISY, który jest formatem zapisu e-booków stworzonym dla osób mających problemy ze wzrokiem, a przede wszystkim dla niewidomych, dyslektyków, a także osób o ograniczonych zdolnościach motorycznych.
https://wolnelektury.pl/katalog/audiobooki/ 
Od 2016 projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura cyfrowa” w wysokości 1 018 300 zł.
Ponadto, w 2020 r. minister przyznał dotację na kontynuacją projektu w wysokości 420 000 zł (tryb 3-letni).
Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”, Stowarzyszenie „De Facto”. To największy klub filmowy w Polsce, działający od 2012 r. i skupiający kilkuset niewidomych członków. Każdego roku 16 filmów jest dostosowywanych do potrzeb osób niewidomych przez wykonanie audiodeskrypcji. Program Klubu obejmuje zarówno filmy nowe, jak i te z kanonu kina, umożliwiając osobom niewidomym aktywny udział w życiu kulturalnym. Zaadaptowane filmy są wytwarzane na DVD i wysyłane do miejsc zamieszkania członków Klubu, którzy przed pokazami otrzymują wprowadzenie w zapisie Braille’a, pliku audio lub cyfrowym. Po pokazach odbywają się dyskusje prowadzone przez Internet, moderowane przez krytyków filmowych.
W 2019 r. projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna” w wysokości 206 000 zł (tryb 3-letni).
Niewidzialna Galeria Sztuki dla Osób Niewidomych, Stowarzyszenie „De Facto”. W ramach projektu zostaną wykonane audiodeskrypcje kolejnych 120 dzieł sztuki, tym samym zasoby Galerii zwiększą się do 1040 dzieł. Zostaną opracowane i wydane kolejne 24 albumy Galerii zawierające audiodeskrypcje oraz odwzorowania wypukłe (tyfloobrazy) kluczowych dzieł z zakresu malarstwa, architektury i rzeźby.
Zorganizowanych zostanie 6 warsztatów edukacyjno-animacyjnych opartych na twórczym i eksperymentalnym współdziałaniu osób niewidomych ze specjalistami sztuki, których celem będzie poznanie dzieł sztuki zmysłami dostępnymi dla osób niewidomych.
W 2020 r. projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna” w wysokości 182 000 zł (tryb 3-letni).
MKiDN wsparło również poprzednią edycję projektu przekazując dofinansowanie w wysokości 235 000 zł (na lata 2017-2019)
iSztuka – Edukacja Kulturalna dla Wszystkich (6 edycja), Fundacja Audiodeskrypcja. Poprzez współdziałanie historyków sztuki, osób niewidomych i artystów 80 dzieł z XX wieku otrzyma audiodeskrypcję oraz analizy, tworząc 6 część wirtualnej historii sztuki, ofertę edukacyjno-kulturalną o formule sensorycznej dostosowaną osobom ze szczególnymi potrzebami. Skrypty audiodeskrypcji, analizy kontekstualne, nagrania oraz powiązane materiały publikowane są na portalu iSztuka.edu.pl.
W 2020 r. projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna” w wysokości  56 000 zł.
MKiDN wsparło również poprzednią edycję projektu przekazując dofinansowanie w wysokości 55 000 zł.
Rock’AD’Roll, Fundacja Kultury bez Barier. W ramach projektu zostaną udostępnione poprzez audiodeskrypcję różne materiały związane z muzyką (okładki płyt, teledyski, filmy, murale). Zostaną przygotowane tłumaczenia na polski język migowy i/lub napisy dla niesłyszących, a także odbędą się dwa występy na żywo. Projekt zakłada także stworzenie strony internetowej www.rockADroll.pl, która będzie zgodna z wymogami WCAG 2.1, a więc w pełni, zgodnie z obowiązującą w Polsce normą, dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Będą na niej zamieszczane wszystkie tworzone w czasie projektu materiały.
W 2020 r. projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna” w wysokości 53 000 zł. Czytaj dalej →

Muzeum Warszawy: Wystawa główna Rzeczy warszawskie

Rzeczy warszawskie, Dane warszawskie i Dzieje kamienic to trzy części wystawy głównej Muzeum Warszawy. 7352 rzeczy w 21 gabinetach tematycznych są punktem wyjścia do opowiedzenia historii osób, wydarzeń i procesów, które ukształtowały współczesną Warszawę.
Wystawa nie opowiada jednej historii, nie odtwarza wprost dziejów miasta od jego początków do chwili obecnej. Podczas spaceru po staromiejskich kamienicach – w swoim tempie i wybraną przez siebie trasą – każdy może z pomocą tych rzeczy ułożyć własną opowieść o Warszawie. Do dyspozycji są również audioprzewodniki, które pozwalają zwiedzić wystawę główną krok po kroku. Czytaj dalej →

Andrzej Wróblewski – Recto / Verso

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez dział edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie audiodeskrypcją wystawy prac Andrzeja Wróblewskiego.
Andrzej Wróblewski (1927–1957) jest niewątpliwie jednym z najważniejszych polskich artystów XX wieku. To z jednej strony malarz zaangażowany w socrealizm, a z drugiej – autor eksperymentów formalnych z pogranicza abstrakcji i twórca niezwykle sugestywnej wizji wojny i degradacji człowieka. Jego bogata i niebywale zróżnicowana twórczość powstała w bardzo krótkim czasie, w bardzo niespokojnych czasach. Czytaj dalej →

Audiodeskrypcja spaceru „Odkryj muzeum”

W pierwszym, inaugurującym dział „Zaraź się kulturą” wpisie, proponujemy Wam audiodeskryptywny opis gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i jego najbliższego otoczenia. Ze względu na ograniczony czas szczegółowo zostały przedstawione jedynie wybrane obiekty i pomieszczenia.
Wspomniany opis z audiodeskrypcją znajdziecie klikając w poniższy odnośnik:
https://www.polin.pl/pl/zaplanuj-wizyte-informacje-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/audiodeskrypcja-spaceru-odkryj-muzeum Czytaj dalej →