„Aśka Borof. Powszednie misterium” – oprowadzanie z audiodeskrypcją

Termin i miejsce wydarzenia:
25.05.2024 (sobota), godz. 13:00
Muzeum Etnograficzne
ul. R. Traugutta 111-113
50-419 Wrocław
Bilety w cenie 3 zł. do nabycia w kasie. Na wydarzenie obowiązują zapisy:
e-mail: edukacja@muzeumetnograficzne.pl
tel. (71) 344-33-13


 

Prace Aśki Borof wykonane są tradycyjnymi technikami takimi jak haft, malarstwo na szkle czy wycinanka. Tematyka poruszana przez artystkę to życie ludzkie od narodzin aż do śmierci oraz przesądy, wierzenia i marzenia w świecie, w którym religia przeplata się z magią. Prace artystki odwołują się także do pierwotnego sensu sztuki – mediacji. Poprzez sztukę, obiekty wotywne prosi ona o zdrowie dla siebie i najbliższych. Przygląda się pięknu katolickiego rytu bez uprzedzeń, a przecież najtrudniej dostrzec piękno w tym, co bliskie i codzienne. Aśka Borof niczym etnografka dokumentuje też przemijające piękno Górek Zachodnich, dzielnicy Gdańska, w której mieszka i pracuje.