Wzrośnie dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami


Pełnomocnik Rządu ds Osób Niepełnosprawnych, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Łukasz Krasoń, wspólnie z Ministerstwem Finansów proponuje rozwiązanie odpowiadające na potrzeby środowiska pracowników i pracodawców, wspierające aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami (OzN). To wspólny sukces Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz resortu finansów.
Od 2022 r. w Polsce minimalne wynagrodzenie znacząco wzrosło – od 3010 zł na koniec 2022 r. do planowanych w lipcu 2024 4300 zł. Za tymi zmianami nie podążała kwota dofinansowania z systemu SODIR dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, skutkiem czego OzN zaczęły tracić pracę na otwartym rynku, a na Zakłady Aktywności Zawodowej padło widmo utraty stabilności finansowej.
Rozwiązanie, które proponuje Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych efektywnie wykorzystuje środki PFRON, zwiększając o 15% ustawowe stawki dofinansowań do wynagrodzeń.
Szacunki zakładają łączne wydatki rzędu 220 mln zł w 2024 r. i 550 mln zł w 2025 r. Przyjęto zwiększenie stawek dofinansowań:
– dla stopnia znacznego kwota bazowa 2760 zł (wcześniej 2400zł)
– dla stopnia umiarkowanego kwota bazowa 1550 zł (wcześniej 1350zł)
– dla stopnia lekkiego kwota bazowa 575zł (wcześniej 500zł)
Dodatkowo dla schorzeń szczególnych dofinansowanie wzrasta o odpowiednio 1380zł, 1035zł, 690zł (wcześniej 1200zł, 900zł lub 600zł), w zależności od wykazanego wyżej stopnia niepełnosprawności.
Dbałość o podmiotowość OzN jest ważna dla wszystkich partnerów Koalicji 15 października i stanowi jeden z istotnych priorytetów polityki społecznej rządu. Systemowe wsparcie zatrudnienia OzN jak i wzrost świadomości społecznej dot. osób z niepełnosprawnościami należą do najważniejszych zadań rządowego Pełnomocnika.
Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest ważnym aspektem ich codziennego funkcjonowania, wpływającym pozytywnie na jakość życia. To również szansa dla pracodawców na nowe możliwości rozwoju ich przedsiębiorstw i istotne działanie w wymiarze społecznym.


 

Źródło: MRiPS