Zabrze buduje przestrzeń bez barier: Prezentacja miejskiego standardu dostępności


Miasto Zabrze podejmuje ważny krok w kierunku stania się bardziej inkluzywnym i dostępnym miejscem dla wszystkich swoich mieszkańców, szczególnie dla osób ze specjalnymi potrzebami. 17 kwietnia prezydent Małgorzata Mańka-Szulik podpisała zarządzenie wprowadzające „Miejski Standard Dostępności Miasta Zabrze”. Dokument ten stanowi zbiór wytycznych mających na celu ujednolicenie rozwiązań technicznych i przestrzennych, które uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnościami, seniorów, dzieci, kobiet w ciąży oraz osób nieznających języka danego kraju.
Prace nad „Miejskim Standardem Dostępności” zostały przeprowadzone w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Celem tego projektu była poprawa dostępności w kluczowych obszarach: architektonicznym, komunikacyjno-informacyjnym i cyfrowym, aby zapewnić, że każda przestrzeń miejska i obiekt publiczny są w pełni dostępne dla wszystkich grup społecznych.
W ramach nowo przyjętego standardu szczególna uwaga została poświęcona nie tylko przestrzeniom otwartym, takim jak publiczne place czy parki, ale również zamkniętym, jak budynki użyteczności publicznej. Dzięki temu miasto ma stać się bardziej przyjazne i dostępne, co umożliwi wszystkim mieszkańcom, a szczególnie tym z ograniczeniami ruchowymi czy sensorycznymi, samodzielne funkcjonowanie i korzystanie z miejskich zasobów.
Dodatkowo, w ramach „Miejskiego Standardu Dostępności”, przeprowadzono analizę dostępności cyfrowej miejscowych stron internetowych i aplikacji mobilnych. Na tej podstawie opracowano również zalecenia mające na celu ich optymalizację, by były one jak najbardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami.


 

Źródło: UM Zabrze