Dzieci z niepełnosprawnościami z Ukrainy w Polsce: Wyzwania i dążenia do poprawy sytuacji


Po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, w Polsce znalazła się część ukraińskich dzieci, które cierpią na różnego rodzaju niepełnosprawności. Ich historia to mieszanka wyzwań i nadziei, gdzie dostęp do leczenia spotyka się z barierami, takimi jak trudności komunikacyjne, problemy z socjalizacją, traumą czy dyskryminacją ze względu na status prawny. O tych kwestiach dyskutowali przedstawiciele organizacji pozarządowych na konferencji, która odbyła się pod koniec marca.
W panelu dyskusyjnym wzięły udział Fundacja Rozwoju Dzieci oraz Patchwork, we współpracy z Plan International Poland, które prowadzą projekty wspierające dzieci z niepełnosprawnościami w rodzinach uchodźczych. Przeprowadzone przez Plan International Poland badanie podkreśla potrzebę dalszego finansowania opieki lekarskiej dla dzieci z doświadczeniem uchodźczym. W szczególności wspomniano o programie przedszkolnym „Spynka”, który łączy opiekę z indywidualnym specjalistycznym wsparciem dla dzieci w wieku do 6 lat.
Dr Anna Gałązka z Biura Rzecznika Praw Dziecka zwróciła uwagę na aktualną strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 w polskim systemie prawnym. Podkreśliła potrzebę reformy orzekania o niepełnosprawności oraz wzmocnienia skuteczności Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzkich i Powiatowych Rad do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zaznaczyła, że problemy systemowe dotyczą zarówno ukraińskich, jak i polskich dzieci z niepełnosprawnościami.
Sven Coppens, dyrektor Plan International na Ukrainę, podkreślił, że łączy ich nie niepełnosprawność, ale prawa człowieka. Agata Jasztal, dyrektorka Zespołu Spraw Międzynarodowych w BRPD, opisała zgłaszane do Biura sprawy, z którymi borykają się dzieci z niepełnosprawnościami z Ukrainy i ich rodziny w Polsce, wskazując na brak dostępu do informacji i regularnej pomocy specjalistycznej.
Na zakończenie konferencji omówiono rekomendacje dotyczące poprawy sytuacji młodych uchodźców z Ukrainy. Wśród nich znalazły się propozycje takie jak stworzenie centrum dostępu do informacji dla rodziców i opiekunów w języku ukraińskim oraz lepsza koordynacja pracy między organizacjami i instytucjami podczas ustalania potrzeb dzieci z Ukrainy.


 

Źródło: BRPD