Inicjatywa „MY!” w Tarnowie: Kierunek – dostępność i aktywność


W ostatni piątek, 15 marca, mieszkańcy Tarnowa mieli okazję uczestniczyć w pierwszych warsztatach zorganizowanych przez Urząd Miasta Tarnowa w ramach projektu „MY! – dostępni – aktywni – potrzebni”. Spotkanie, które odbyło się w Sali Lustrzanej, stanowiło pierwszy etap z trzech planowanych, skupiających się na potrzebach osób z niepełnosprawnościami.
Celem piątkowych warsztatów było omówienie praktycznych i przyjaznych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz mechanizmu racjonalnych usprawnień. Po części teoretycznej, uczestnicy mieli okazję przetestować dostępność Sali Lustrzanej dla osób z ograniczoną mobilnością poprzez mini audyt.
Wyjątkowym elementem spotkania był udział Angeliki Chrapkiewicz-Gądek, wykładowczyni krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, która na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim. Jej doświadczenie i wiedza wniosły cenne spojrzenie na problematykę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Warsztaty zgromadziły również projektantów, architektów oraz wykonawców robót budowlanych działających na terenie Tarnowa. Ich obecność podkreślała znaczenie współpracy między różnymi dziedzinami w tworzeniu przestrzeni bardziej dostępnej dla wszystkich.
Kolejne warsztaty, planowane na kwiecień, zostaną skierowane do kierowców, w tym pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, oraz osób obsługujących pasażerów z niepełnosprawnościami. Projekt „MY! – dostępni – aktywni – potrzebni” realizowany jest w ramach programu „Tarnów-Nowe Spojrzenie”, który współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 z programu Rozwój Lokalny.


 

Źródło: UM Tarnów