Kierunek Kariera – projekt WUP

Źródło: inf. pras.


 

Małopolski Oddział PFRON zachęca osoby z niepełnosprawnością do zapoznania się z zasadami i do uczestnictwa w projekcie „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa”. Projekt ma na celu aktywizację zawodową, także osób z niepełnosprawnościami, które mogą zwiększyć swoje szanse na ryku pracy po  uprzednim przeszkoleniu się w pożądanych przez zainteresowanych kierunkach.
Realizatorem projektów jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, termin realizacji do 30 czerwca 2023 r. Uczestnicy projektów mogą uzyskać  profesjonalną i bezpłatną usługę doradztwa zawodowego wraz z Bilansem Kariery oraz dofinansowanie kosztów szkoleń aż do 87%.  W projekcie „Kierunek Kariera” dofinansowanie może dotyczyć  kursów i szkoleń  (w tym egzaminów) o charakterze ogólnym, przekrojowym jak  szkoleń językowych (w tym język polski dla obcokrajowców), komputerowych, prawa jazdy kat. A, B, C (bez kwalifikacji zawodowych). W ramach „Kierunek Kariera Zawodowa” dofinansowane mogą być kursy i szkolenia zawodowe, studia podyplomowe lub egzaminy zawodowe.  W tej kategorii szkoleń znajdują się również języki obce zawodowe, specjalistyczne szkolenia komputerowe, prawo jazdy kat. C i D wraz z kwalifikacjami zawodowymi oraz inne szkolenia i kursy zawodowe.
Szczegółowe informację znajdują sią na stronie: https://kierunek.pociagdokariery.pl/.
Rekrutacja dla osób z niepełnosprawnościami odbywa się poprzez kontakt z Biurem Osób Niepełnosprawnych WUP: telefon: (12) 619-84-25 lub e-mail: bon@wup-krakow.pl