Podświetlane poręcze, specjalne interkomy do kontaktu z obsługą pojazdu czy głosowy system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dla osób niewidomych. Takie będą nowe tramwaje w Krakowie


Krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. (MPK SA) wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami, angażując się w konsultacje z „Zespołem Doradczo-Konsultacyjnym ds. Dostępności Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektów Budowlanych dla Osób Ze Szczególnymi Potrzebami”. W związku z trwającymi przetargami na dostawę łącznie 90 nowych tramwajów, przedstawiciele obu stron spotkali się w siedzibie MPK przy ul. J. Brożka 3, by omówić kluczowe kwestie dotyczące dostępności przyszłych środków transportu.
Spotkanie, które odbyło się w środę, 6 marca, zgromadziło 15 uczestników, w tym osoby poruszające się na wózkach, niewidome oraz przedstawicieli środowiska osób z wadą słuchu. Wśród nich był Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami, oraz przedstawiciele MPK. Głównym celem konsultacji jest opracowanie wymagań dla producentów, które zapewnią maksymalną dostępność nowych tramwajów dla wszystkich pasażerów, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności.
Propozycje rozwiązań technicznych zostały przedstawione przez Kazimierza Fudalę, dyrektora ds. technicznych w MPK. Dotyczyły one, między innymi, udziału niskiej podłogi, szerokości przejścia wewnątrz tramwaju oraz przestrzeni dla osób poruszających się na wózkach. Dodatkowo, zapewniono, że dla osób z niepełnosprawnościami zostaną oznaczone miejsca siedzące, a strefa dla osób poruszających się na wózkach będzie wyposażona w specjalne przyciski sygnalizujące konieczność wysiadania.
Wśród innowacji, które mają zwiększyć komfort podróży, znalazły się także poręcze podświetlone dla osób niewidomych, głosowy system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dla osób niewidomych, oraz podświetlone progi wejściowe dla osób słabowidzących. Ponadto, tramwaje będą wyposażone w system interkomów, ułatwiający kontakt osób z niepełnosprawnościami z obsługą pojazdu.
Ważnym aspektem dostępności dla osób niewidomych czekających na przystankach jest inicjatywa Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego, który planuje złożenie wniosku do Ministerstwa Infrastruktury o stworzenie ogólnopolskiej aplikacji. Ta aplikacja miałaby dostarczać głosowe informacje na temat numeru linii i kierunku jazdy tramwajów i autobusów, ułatwiając tym samym korzystanie z komunikacji publicznej.


 

Źródło: MPK Kraków