Łódź: Porady prawne dla osób z niepełnosprawnościami w Fabryce Aktywności Miejskiej


W dzisiejszych czasach osoby z niepełnosprawnościami często doświadczają izolacji, wykluczenia społecznego, a nawet przemocy. Wobec tego ważne jest, aby społeczeństwo mobilizowało się i oferowało wsparcie dla tych, którzy go potrzebują. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, już w najbliższy wtorek, 30 stycznia, odbędzie się istotne wydarzenie w Fabryce Aktywności Miejskiej.
Organizatorami spotkania są Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundacja Autism Team. Celem tej inicjatywy jest nie tylko zwrócenie uwagi na trudności, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami, lecz także przekazanie praktycznych narzędzi i wskazówek dotyczących budowania silnego systemu wsparcia oraz reagowania na przemoc.
Spotkanie nie ogranicza się jedynie do prezentacji teoretycznych. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać poruszających historii osób z niepełnosprawnościami, co pozwoli im lepiej zrozumieć wyzwania, z jakimi się one borykają na co dzień. Ponadto, specjaliści przedstawią konkretne kroki, jakie warto podjąć w przypadku naruszania praw osób z niepełnosprawnościami.
Warto podkreślić, że wydarzenie nie jest jedynie miejscem wymiany teoretycznych rozważań. Wezmą w nim udział przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, samorzecznicy i aktywiści, którzy podzielą się swoim doświadczeniem oraz spojrzeniem na problemy lokalnej społeczności. Dzięki temu spotkanie stanie się nie tylko źródłem wiedzy, lecz także platformą do budowania zrozumienia i solidarności.
W ramach tego wydarzenia prawnik z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich udzielać będzie bezpłatnych, indywidualnych porad prawnych dla osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich. To unikalna okazja, aby uzyskać konkretną pomoc i wsparcie w kwestiach prawnych.
Nie jest to jednorazowe wydarzenie. Podobne spotkania odbywają się w pięciu innych polskich miastach. Ich celem jest wypracowanie wspólnego programu skutecznych działań wspierających osoby z niepełnosprawnościami, które doświadczyły lub nadal doświadczają przemocy.


 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Prezydent Miasta Łodzi