Nadchodzi nowa odsłona kompendium tworzenia budynków bez barier

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, który obchodziliśmy 3 grudnia, Skanska razem z Fundacją Integracja zapowiadają wydanie nowej wersji „Włącznika”, będącego kompendium wiedzy o architekturze dostępnej dla wszystkich, niezależnie od stopnia sprawności czy mobilności. Zaktualizowana edycja, odzwierciedlająca najnowsze przepisy i normy, będzie przewodnikiem do budowania bardziej inkluzywnej i komfortowej przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, jednocześnie podnosząc świadomość o znaczeniu dostępności w architekturze.
„Włącznik” to podręcznik kierowany do architektów, który przybliża projektowanie uniwersalne, czyli takie, które ułatwia spełnienie wymagań powszechnej dostępności. Zawiera konkretne wskazówki dotyczące tworzenia miejsc bezpiecznych i przyjaznych dla wszystkich. Ruszyły prace nad jego nową wersją, które zakończą się w pierwszym kwartale 2024 roku.
– Widzimy coraz większe zainteresowanie tematyką dostępności architektonicznej wśród firm z sektora nieruchomości. Od momentu pierwszego wydania „Włącznika” 6 lat temu branża ta poczyniła duże postępy w tworzeniu obiektów bez barier i włączyła certyfikacje „Obiekt Bez Barier” do swoich polityk „S” w zakresie ESG, co wynikało i z wewnętrznej motywacji, i z oczekiwań inwestorów, najemców czy użytkowników. Ten postęp bardzo nas cieszy, podobnie jak to, że w wielu biurach architektonicznych nasza publikacja zajmuje centralne miejsce nie tylko na półkach z podręcznikami do projektowania, ale także w procesach twórczych. Jednocześnie wiele jest jeszcze do zrobienia, świat się zmienia, zmieniają się przepisy i standardy, co nasz podręcznik musi odzwierciedlać, żeby zachować tę ważną pozycję. Dlatego podjęliśmy decyzję o odświeżeniu jego treści i cieszymy się, że i tym razem możemy liczyć na wsparcie Skanska przy publikacji – mówi Kamil Kowalski z Fundacji Integracja, autor „Włącznika”.
– W 2017 roku, gdy wspólnie z Fundacją Integracja publikowaliśmy pierwszą edycję „Włącznika”, zapowiedzieliśmy, że nasze budynki biurowe będą obiektami pozbawionymi barier. Dotrzymaliśmy słowa. Zasady opisane w tym podręczniku trafiły do obowiązujących w naszej firmie ogólnych zasad projektowania i są stosowane przy wszystkich naszych projektach. Biurowce Skanska spełniają różnorodne potrzeby najemców i gości, w tym osób z niepełnosprawnościami, opiekunów z małymi dziećmi czy też osób starszych. Potwierdzają to certyfikaty „Obiekt Bez Barier” przyznawane naszym budynkom – mówi Monika Chacińska, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.
Punktem wyjścia przy powstawaniu „Włącznika” było siedem zasad projektowania uniwersalnego:
Równy dostęp – rozwiązanie powinno być użyteczne i atrakcyjne dla ludzi o różnych możliwościach fizycznych. Przykład: blat recepcji głównej w budynku zamontowany na wysokości umożliwiającej interakcje z pracownikami recepcji osobom o różnym wzroście i poruszającym się na wózku.
Elastyczność użytkowania – rozwiązanie powinno uwzględniać potrzeby i możliwości różnych użytkowników. Przykłady: stół z możliwością regulacji wysokości blatu; uwzględnienie możliwości obsługi przez osoby prawo i leworęczne.
Prostota i intuicyjność – sposób korzystania z rozwiązania powinien być łatwy do zrozumienia i niezależny od doświadczeń, wiedzy, znajomości języka czy stopnia koncentracji użytkownika. Przykłady: proste, obrazkowe instrukcje obsługi; intuicyjne menu urządzeń elektronicznych.
Czytelna informacja – informacja powinna być czytelna niezależnie od warunków otoczenia oraz możliwości sensorycznych użytkowników. Przykłady: wyróżnienia kolorystyczne lub nadawanie symboli poszczególnym strefom budynków.
Tolerancja dla błędów – rozwiązanie powinno minimalizować niebezpieczeństwo i negatywne konsekwencje przypadkowych lub niezamierzonych działań użytkownika. Przykład: możliwość cofnięcia w aplikacji ostatnio wykonanych czynności.
Minimalizowanie wysiłku fizycznego – korzystanie z rozwiązania powinno być możliwe w sposób efektywny, wygodny i niepowodujący zmęczenia u użytkownika. Przykład: duże i kontrastowe oznaczenia niewymagające skupienia wzroku; przyciski i panele umieszczone na wysokości niewymagającej nadmiernego wyciągania rąk; otwierane automatycznie drzwi lub łatwo otwieralne drzwi tam, gdzie zastosowanie automatycznie otwieranych nie jest możliwe.
Parametry i wielkość przestrzeni umożliwiające dostęp i użytkowanie – przestrzeń i parametry danego rozwiązania powinny umożliwiać korzystanie z niego niezależnie od parametrów ciała, postury i mobilności użytkownika. Przykłady: odpowiednio szerokie otwory drzwiowe i zapewnienie szerszych bramek kontroli dostępu dla osób poruszających się na wózku.
Druga edycja tego podręcznika, nad którym pracuje Fundacja Integracja przy wsparciu spółki biurowej Skanska, zostanie zaktualizowana zgodnie z nowymi przepisami o warunkach technicznych, drogach publicznych i obowiązkach ich zarządców, a także z nową wersją normy ISO 21542. Dodane zostaną również Komfortki (ang. Changing Places), które fundacja promuje wraz z koalicją organizacji pozarządowych pod nazwą „Przewijamy Polskę”. W ten sposób powstanie publikacja, która opisuje najnowsze sposoby uniwersalnego projektowania przestrzeni publicznych i miejsc pracy.

Spółka biurowa Skanska w Polsce

Spółka biurowa Skanska w Polsce jest innowacyjnym deweloperem zielonych, ponadczasowych budynków biurowych. Buduje otwarte, tętniące życiem przestrzenie, w których pracownicy czują się dobrze. Projekty biurowe Skanska są certyfikowane w systemie LEED, WELL Core & Shell, a także WELL Health-Safety Rating. Oprócz tego nowe inwestycje Skanska w Polsce posiadają certyfikat „Obiekt bez Barier”, który dowodzi przystosowania do użytkowania przez osoby z różnymi potrzebami – w tym przez osoby z niepełnosprawnościami czy rodziców z małymi dziećmi. Spółka biurowa Skanska działa w Polsce od 1997 roku. Prowadzi działalność na siedmiu rynkach: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Trójmieście.

 


 

Źródło: Skanska Press release