„Nie(u)zależnieni” – projekt dla uzależnionych osób niepełnosprawnych z Tarnowa

Centrum Usług Społecznych w Tarnowie ogłasza rozpoczęcie realizacji ambitnego projektu socjalnego, który ma na celu wsparcie i integrację osób z niepełnosprawnościami od 18 roku życia. Projekt o nazwie „Nie(u)zależnieni” skupia się na zapewnieniu pomocy mieszkańcom Tarnowa korzystającym z usług tej placówki, dając im możliwość rozwijania swoich umiejętności, zdobywania wiedzy oraz nawiązywania nowych relacji.
W ramach projektu „Nie(u)zależnieni” przewidziano szereg działań, które mają na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Kluczowym elementem projektu będą regularne spotkania, które prowadzone będą przez doświadczonego terapeutę uzależnień oraz psychologa. To właśnie na tych spotkaniach uczestnicy będą mieli możliwość rozmowy, dzielenia się swoimi doświadczeniami i rozwiązywania problemów, które mogą się pojawiać w ich codziennym życiu.
Projekt „Nie(u)zależnieni” stawia również na wsparcie fizyczne i zdrowotne. W ramach działań przewidziano spotkania z fizjoterapeutą, który pomoże uczestnikom w utrzymaniu sprawności fizycznej, jak również zajęcia z dietetykiem, które pozwolą na zdobycie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia.
Nie zabraknie także grup wsparcia, które pomogą uczestnikom projektu w nawiązywaniu nowych relacji społecznych i budowaniu więzi z innymi osobami biorącymi udział w programie. Dodatkowo, przewidziano szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz treningi poświęcone spędzaniu wolnego czasu, które pomogą uczestnikom odkryć nowe pasje i zainteresowania.
Projekt „Nie(u)zależnieni” zakłada również aktywny udział społeczności lokalnej. W tym celu przewidziano spotkania organizacyjne i integracyjne, które pozwolą na nawiązanie kontaktu z mieszkańcami Tarnowa oraz zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą się zgłaszać w budynku Centrum Usług Społecznych przy ul. Goldhammera 3, pokój 200 lub 203 w godzinach pracy Centrum. Istnieje także możliwość kontaktu telefonicznego pod numerami: (14) 688-21-07 lub (14) 688-21-09.


 

Źródło: UM Tarnów