Nowy Sącz: Bezpłatne przesiewowe badanie wzroku u dzieci

Prezydent Ludomir Handzel zaprasza mieszkańców Nowego Sącza do skorzystania z oferty bezpłatnych badań okulistycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat. To inicjatywa, która ma na celu zadbanie o zdrowie wzroku najmłodszych mieszkańców miasta. Niezwykle istotne jest wczesne wykrywanie ewentualnych problemów ze wzrokiem, dlatego warto skorzystać z tej okazji.
Badania okulistyczne i konsultacje specjalistyczne będą dostępne dla dzieci i młodzieży, które nie noszą okularów korekcyjnych i nie są obecnie w trakcie leczenia okulistycznego. Warto jednak pamiętać, że konieczne jest oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego zawierające zgodę na konsultację okulistyczną.
Aby zarejestrować się na badanie, wystarczy skontaktować się pod numerami telefonów: (18) 443-64-37 lub (18) 448-83-72. Rejestracja startuje 20 października i będzie prowadzona w godzinach od 9 do 16. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. Badania i konsultacje odbywać się będą w Przychodni Specjalistycznej INTER-OPTICA Sp. Cywilna przy ul. Kochanowskiego 2 w Nowym Sączu. Nie jest wymagane skierowanie.
Podczas tych bezpłatnych badań okulistycznych dzieci zostaną poddane kilku różnym testom, w tym badaniu wad wzroku, badaniu ostrości wzroku, badaniu wad refrakcji, sprawdzeniu zeza, badaniu dna oka oraz ocenie widzenia obuocznego. Dodatkowo, rodzice lub opiekunowie otrzymają informacje na temat higieny oczu oraz wpływu środowiska życia na zdrowie wzroku. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek wady wzroku, uczestnik badania otrzyma zaświadczenie o stwierdzonej wadzie, dalsze zalecenia oraz wskazanie parametrów szkieł korekcyjnych.
Warto również zaznaczyć, że w celu weryfikacji uprawnienia do bezpłatnego udziału w badaniach profilaktycznych, rodzic musi okazać dokument potwierdzający miejsce zamieszkania dziecka, takie jak Karta Nowosądeczanina lub inny dokument zawierający tożsame informacje.


 

Źródło: Komunikat Biura Prasowego Prezydenta Miasta Nowy Sącz