Nowoczesna rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Górnie poprawia standard opieki nad pensjonariuszami

W ramach inwestycji wybudowano nowoczesny budynek przeznaczony dla 95 pensjonariuszy. Budynek ten składa się z pokoi mieszkalnych 2 i 3 osobowych, wyposażonych w łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto znajdują się tu pomieszczenia pomocnicze, takie jak gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, jadalnie, kuchnie z rozdzielniami, dyżurki pielęgniarek, aneksy wypoczynkowe, pomieszczenia rehabilitacji i terapii, łazienki ogólne, pomieszczenie kultu religijnego, a także pomieszczenia administracji, personelu opiekuńczego oraz pomieszczenia techniczne. Cały obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, z pochylniami przy wejściach, dźwigiem osobowym przystosowanym do przewozu wózków i łóżek oraz łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wybudowano pochylnię terenową prowadzącą od drogi wewnętrznej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górnie do utwardzenia przed wejściem głównym do budynku.
Budynek został wybudowany jako trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, z uwzględnieniem przyłączy i instalacji wewnętrznych, takich jak wentylacja mechaniczna, instalacje wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie oraz instalacje elektryczne, w tym instalacja przyzywowa, kontrola dostępu, teletechniczna, oddymianie klatek schodowych oraz system sygnalizacji pożaru. Źródłem ciepła dla nowopowstałego budynku jest kotłownia gazowa usytuowana na parterze.
Nowy budynek dla Domu Pomocy Społecznej w Górnie umożliwi podwyższenie standardu opieki nad pensjonariuszami. Ponadto pozwoli on ograniczyć liczbę wyeksploatowanych pawilonów o około 4, a także zmniejszyć i wygrodzić teren DPS, co przyczyni się do zracjonalizowania kosztów jego utrzymania. W ramach zagospodarowania terenu wybudowano drogę pożarową, 61 miejsc parkingowych (w tym 6 dla osób niepełnosprawnych), dojścia, chodniki, miejsce do składowania odpadów z osłoną śmietnikową oraz miejsca wypoczynkowe z ławkami. Teren został ogrodzony.
Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 1185,90 m², a powierzchnia użytkowa to 2015,20 m².
Wykonawcą robót budowlanych na tym zadaniu była firma WOLF Technoprojekt Sp. z o.o. Sp. K., z którą umowę zawarto w dniu 14 września 2021 roku. Nadzór inwestorski sprawowała Pracownia Projektowa Leszek Wierzbiński, a autorem projektu jest architekt Grzegorz Słapiński.
Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w czerwcu 2023 roku. Obiekt został przekazany użytkownikowi do zagospodarowania.
Całkowita wartość zadania wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej wyniosła 13 526 022,37 zł, a zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8 212 858,47 zł.


 

Źródło: Zespół Prasowy Powiatu Rzeszowskiego