Trójmiejski Park Krajobrazowy Otwiera Drzwi Natury: Ścieżka Dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami

14 września 2023 roku był dniem wyjątkowym dla Pomorskiego Parku Krajobrazowego. Tego dnia odbyło się symboliczne „otwarcie ścieżki edukacyjnej”, która stanowi prawdziwe osiągnięcie w dziedzinie dostępności przyrody dla osób ze szczególnymi potrzebami. To nie tylko nowa atrakcja w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, ale także dowód na zaangażowanie wielu osób i organizacji w stworzenie unikalnego miejsca.
Na uroczystość otwarcia ścieżki zostali zaproszeni przedstawiciele Stowarzyszeń, które współpracowały przy jej tworzeniu, przedstawiciele PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), oraz Urzędu Marszałkowskiego, z Panem Marszałkiem Mieczysławem Strukiem na czele. W wydarzeniu wzięli również udział liczni entuzjaści projektu „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy”.
Jednym z najważniejszych momentów uroczystości był występ zespołów Europejskiego Centrum Edukacji Kulturalnej Osób z Niepełnosprawnościami: ECEKON Open Sound oraz ECEKON Karno. Ich występ był nie tylko piękną dźwiękową akompanią, ale także wyrazem solidarności i wsparcia dla tej ważnej inicjatywy.
Podczas otwarcia ścieżki, niezwykle wzruszające było również przetestowanie jej przez Pana Łukasza, który na co dzień porusza się na wózku. To moment, który udowadnia, że ta ścieżka naprawdę spełnia swoje cele i jest dostępna dla wszystkich.
Projekt „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy” został nazwany „niezwykłym” przez osoby zaangażowane w jego realizację, nie tylko ze względu na innowacyjne rozwiązania techniczne, ale przede wszystkim ze względu na to, jak bardzo poszerzył horyzonty i otworzył serca zespołu na potrzeby innych ludzi.
Dodatkowym elementem uroczystości było podziękowanie ze strony Stowarzyszenia Aktywni na pomoc. Osoby niewidome i niedowidzące przygotowały piękne ceramiczne miseczki jako wyraz wdzięczności dla wszystkich zaangażowanych w projekt.
Ścieżka edukacyjna, która jest owocem tego projektu, stanowi niezwykłą atrakcję dla wszystkich. Położona jest w lesie przy siedzibie Parku, w miejscu znanym jako Zajęcza Dolina i ma około 1 kilometra długości. Na jej trasie znajduje się 11 punktów dydaktycznych, które nawiązują do głównych walorów Parku, w tym rzeźby terenu, roślinności i zwierząt. Można także dowiedzieć się o historii tego miejsca oraz o jego wykorzystywaniu przez człowieka.
Ścieżka zachęca do obserwacji przyrody i procesów zachodzących w niej. Wartości przyrodnicze tego miejsca zostały wspaniale „ubrane” w murale i tablice edukacyjne, które uzupełniają elementy tyflografii, płaskorzeźby ptaków, płazów czy liści drzew, które można dotykać, poczuć i odkrywać.
Aby zapewnić dostępność ścieżki, wiele wysiłku włożono w utwardzenie nawierzchni i umożliwienie korzystania z niej osobom poruszającym się na wózkach. Tablice edukacyjne i elementy dotykowe są dostępne także dla osób niewidomych i niedowidzących. Na tablicach znajduje się kod QR, który prowadzi do specjalnej aplikacji przygotowanej na potrzeby ścieżki.
Podczas spaceru można spotkać wiele ciekawych miejsc, takich jak Aleja Lip, która jest chroniona jako pomnik przyrody, czy też malownicze murale przedstawiające zająca szaraka, który jest przewodnikiem po tej wyjątkowej ścieżce.
Ścieżka w Zajęczej Dolinie to nie tylko wspaniała inicjatywa edukacyjna, ale także symbol otwartości i dostępności przyrody dla wszystkich. To miejsce, które zaprasza do odkrywania piękna natury bez względu na nasze indywidualne potrzeby i ograniczenia. Dla wszystkich, którzy brali udział w tym projekcie, to ogromne osiągnięcie i dowód na to, że wspólna praca może naprawdę zmieniać świat.


 

Źródło: PPK