Bezpłatne leki dla dzieci, młodzieży i seniorów. Prezydent podpisał ustawę

Kolejny krok w kierunku poprawy opieki zdrowotnej dla obywateli Polski został właśnie dokonany. Prezydent podpisał nową ustawę, która znacząco rozszerza Program Bezpłatnych Leków, zapewniając korzyści dla większej liczby grup społecznych. Od teraz, oprócz seniorów w wieku 75 lat i więcej, skorzystają z tego rozwiązania również osoby powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia.
Rozszerzenie programu stanowi istotny krok w kierunku zrównoważonej opieki zdrowotnej dla obywateli, pozostawiając przy tym więcej środków w kieszeniach rodziny. Dzięki wydajnemu zarządzaniu finansami publicznymi oraz skutecznej walki z oszustwami podatkowymi, budżet państwa zyskał dodatkowe środki, które mogą zostać przeznaczone na wsparcie Polaków.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że fundamentem tych osiągnięć społecznych jest naprawa polskiego budżetu. Nowe rozszerzenie programu wpisuje się w koncepcję #NoweKonkrety, która koncentruje się na konkretnych rozwiązaniach dla obywateli. Wcześniej program obejmował wyłącznie osoby powyżej 75. roku życia. Obecnie, dzięki konsekwentnym działaniom rządu, do programu dołączyło aż 11,5 miliona nowych beneficjentów, w tym osoby powyżej 65. roku życia oraz młodsza generacja do 18. roku życia.
Premier Kaczyński podkreślił, że to długo oczekiwane poszerzenie programu jest rezultatem długotrwałych debat oraz konsultacji społecznych. Osoby starsze, przechodzące na emeryturę lub już na niej będące, oraz młodsza generacja otrzymają teraz większe wsparcie od państwa.
Aktualna lista bezpłatnych leków refundowanych obejmuje ponad 2 000 pozycji. W 2022 roku, z programu skorzystało 2,7 miliona seniorów, co przełożyło się na 76 milionów opakowań bezpłatnych leków.
Ministerstwo Zdrowia opublikuje nowe listy leków na swojej stronie. Dla seniorów będzie to lista obejmująca prawie 3 800 pozycji, podczas gdy dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia będzie to ponad 2 800 leków.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił znaczenie wprowadzanych zmian dla polskich obywateli. Wyraził radość z faktu, że nowa ustawa przyczyni się do poprawy opieki zdrowotnej dla wszystkich. Nawet osoby, które nie są bezpośrednimi beneficjentami programu, będą cieszyć się z łatwiejszego dostępu do właściwego leczenia dla swoich bliskich.
Rozszerzenie programu bezpłatnych leków to tylko jeden z elementów inicjatywy #NoweKonkrety, która obejmuje również inne aspekty życia obywateli. W maju zaprezentowano propozycje konkretnych rozwiązań, takie jak zwiększenie świadczenia 500+ do 800 zł miesięcznie na każde dziecko od stycznia 2024 roku oraz wprowadzenie bezpłatnych państwowych autostrad od lipca 2023 roku. Kierowcy samochodów osobowych i motocykliści już teraz korzystają z darmowych przejazdów na wybranych autostradach, a od przyszłego roku świadczenie 500+ zostanie zwiększone.


 

Źródło: KPRM