Odszedł Marek Jakubowski – wizjoner, tyflopedagog i przyjaciel niewidomych

W niedzielę (13 sierpnia) w wieku 65 lat odszedł nagle Marek Jakubowski, tyflopedagog i nauczyciel w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Marek Jakubowski od ponad 40 lat zajmował się tyfloedukacją. Na co dzień pracował w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach koło Poznania. Obszar Jego specjalizacji związany był z edukacją oraz dostępnością osób z dysfunkcjami wzroku i innymi niepełnosprawnościami. Był twórcą polskiej czcionki brajlowskiej Poland Braille Fonts (standard Marburg Medium) stosowanej powszechnie przy projektowaniu opakowań z nadrukiem brajla oraz w opracowaniach tyflokartograficznych i tyflograficznych.
Od lat zajmował się nowoczesnymi technologiami pozwalającymi przybliżyć osobom niewidomym i słabo widzącym otaczającą ich rzeczywistość. Zajmował się także historią tyflokartografii, tyflopedagogiki, odbiorem sztuki przez osoby z dysfunkcjami wzroku oraz historią pomocy dydaktycznych dla niewidomych.
Uroczystości pogrzebowe śp. Marka Jakubowskiego odbędą się w w sobotę 19 sierpnia br. o godzinie 14.00 na cmentarzu parafialnym w Twardowie koło Woli Książęcej.