Braki kadry lekarskiej zmuszają Szpital Wojewódzki w Szczecinie do zawieszenia oddziału okulistyki

Szpital Wojewódzki przy ul. Arkońskiej w Szczecinie ogłosił, że oddział okulistyki został zawieszony na okres od 1 sierpnia do 30 września tego roku. Powodem tej decyzji są poważne braki wśród kadry lekarskiej, które od dłuższego czasu stawiały personel w trudnej sytuacji, pracując ponad swoje możliwości.
Od 1 sierpnia oddział okulistyki w szpitalu pozostaje zamknięty na dwa miesiące. W tym czasie nie będą również pełnione „dyżury ostre” w środy, które do tej pory zapewniały całodobowe wsparcie pacjentom. Jednak poradnia okulistyczna działająca poza szpitalem będzie działać bez zmian.
Na co dzień w oddziale okulistyki pracuje zaledwie trzech lekarzy specjalistów, jeden lekarz bez specjalizacji z warunkowym prawem wykonywania zawodu oraz jeden rezydent. Ta wysoce niewystarczająca obsada była od wielu miesięcy obciążona nadmierną pracą, co wpływało na jakość świadczonych usług i doprowadziło do ich zmęczenia.
Dyrekcja szpitala podjęła decyzję o zawieszeniu oddziału, aby zapewnić zasłużoną regenerację personelowi. Braki kadry lekarskiej nie pozwalały na skuteczne i bezpieczne funkcjonowanie oddziału, a sytuacja ta trwała zbyt długo, przynosząc negatywne skutki dla pacjentów i personelu.
Zmagania ze znalezieniem odpowiedniej kadry okulistycznej na rynku pracy okazały się być niezwykle trudne. Szpital od dawna podejmował wysiłki, aby zatrudnić nowych specjalistów lub lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, ale bezskutecznie. W obliczu tych wyzwań, dyrekcja szpitala zwróciła się do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zgodę na czasowe zawieszenie świadczeń zdrowotnych przez oddział okulistyki, która została wydana 31 lipca.
W czasie przerwy w funkcjonowaniu oddziału, szpital nadal będzie aktywnie poszukiwał okulistów oraz lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, którzy są gotowi podjąć pracę w oddziale. Celem jest zapewnienie odpowiedniej obsady, aby oddział mógł wrócić do pełnej operatywności po zakończeniu zawieszenia.


 

Źródło: SPWSZ.szczecin.pl