Stalowe Anioły dla działaczy społecznych – wnioski do 30 września

Najbardziej zaangażowani, rzetelni i twórczy w dziedzinie pomocy społecznej zostaną po raz siedemnasty uhonorowani nagrodami zarządu województwa. Stalowymi Aniołami wyróżnione zostaną zarówno osoby indywidualne jak i zespoły. Wnioski można składać do 30 września,.
– Praca na rzecz drugiego człowieka to misja. Aby skutecznie nieść pomoc, prócz wiedzy trzeba mieć tę szczególną wrażliwość i życzliwe podejście do problemów drugiego człowieka. Przyznając doroczne wyróżnienia promujemy najciekawsze inicjatywy, nowatorskie osiągnięcia oraz postawy rzetelności i ofiarności – mówi marszałek Piotr Całbecki.
Poprzez konkurs promowane są najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w dziedzinie pomocy społecznej, nowatorskie podejścia i rzetelność pracowników oraz wolontariuszy placówek i programy opieki społecznej.
Kandydatów mogą zgłaszać laureaci poprzednich edycji konkursu oraz przedstawiciele:

  1. • organów administracji rządowej i samorządowej
  2. • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
  3. • organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie nagrody, w zamkniętych kopertach, należy składać do 30 września:
• osobiście (w punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed siedzibą główną Urzędu Marszałkowskiego)
• lub przesłać pocztą na adres Urzędu (plac Teatralny 2, 87-100 Toruń) z dopiskiem „Stalowy Anioł”.
Więcej informacji, regulamin i wniosek do pobrania
Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego: telefon (56) 652-18-61, e-mail: m.lesniewska@kujawsko-pomorskie.pl


 

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu