Innowacyjne urządzenie profesora Mercer University umożliwia uczniom niewidomym współpracę z NASA

Profesor fizyki z Uniwersytetu Mercer, Dr. Matt Marone, opracował urządzenie, które umożliwia uczniom z wadami wzroku współdzielenie danych naukowych w ramach międzynarodowego programu. Współpraca z Georgia Academy for the Blind zaowocowała rewolucyjnym narzędziem, które przetwarza pomiary na mowę. Studenci mieli okazję wykorzystać je w maju do przeprowadzenia pomiarów temperatury i wilgotności dla Globalnego Programu Nauczania i Obserwacji Środowiska (GLOBE) NASA.
To nie pierwszy projekt, w którym Dr. Marone angażuje się w pomoc dla uczniów z Georgia Academy for the Blind. W ubiegłym roku, we współpracy z Museum of Arts and Sciences, stworzył wystawę dotykową na temat atmosfery oraz zaprezentował planetarium z wydrukowanymi w technologii 3D modelami układu Orion. Te działania pozwoliły niewidomym uczniom na bardziej interaktywne i rzeczywiste zrozumienie nauki.
Kimberly Novak, certyfikowany trener GLOBE i była dyrektor programów i usług edukacyjnych w Museum of Arts and Sciences, zainspirowała Dr. Marone’a do stworzenia nowego urządzenia. Chciała, aby studenci z Georgia Academy for the Blind mogli również włączyć się w badania naukowe, przyczyniając się do programu GLOBE.
Dr. Marone stworzył prototyp, który pozwala na pomiar temperatury i wilgotności, wyświetlając dane dużym fontem i odtwarzając je na głos. Planuje on również rozwinięcie urządzenia, aby umożliwić pomiary innych elementów pogodowych, takich jak opady i ciśnienie atmosferyczne. Co najważniejsze, urządzenie jest znacznie bardziej dostępne cenowo w porównaniu z innymi podobnymi na rynku, kosztując zaledwie około 140 dolarów w przeciwieństwie do droższych modeli o wartości nawet 3000 dolarów.
Uczniowie Georgia Academy for the Blind, którzy zostali przeszkoleni przez Novak, użyli tego urządzenia w maju, zbierając dane i uczestnicząc w projekcie GLOBE. Instruktorzy nauk ścisłych, Cheryl Moore i Dr. Neel Bennett, stwierdzili, że uczniowie entuzjastycznie zaangażowali się w badania, co pozwoliło im uczestniczyć na równi z ich widzącymi rówieśnikami.
Marilé Colón Robles, naukowiec projektu NASA GLOBE Clouds Observations, jest zachwycona wynalazkiem dr. Marone’a. Projekt, który ma na celu promowanie włączenia osób niewidomych i niedowidzących w badania naukowe, zyskał w jej oczach ogromne uznanie. Urządzenie jest nie tylko przydatne w programie GLOBE, ale może również otworzyć drzwi dla wielu niewidomych uczniów z całego świata, aby mogli brać udział w badaniach naukowych i wnosili swój wkład w pozyskiwanie wiedzy o świecie.
Uniwersytet Mercer wyraził pełne wsparcie dla działań dr. Marone’a, pozwalając mu rozwijać innowacyjne projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami wzroku. Dzięki tej wspaniałomyślności, niewidomi naukowcy z całego świata mogą teraz podjąć współpracę z jednym z najważniejszych graczy w dziedzinie badań kosmicznych – NASA.


 

Źródło: Mercer.edu