ZUS rozpoczął wypłatę środków w ramach programu Dobry Start

ZUS – w ramach programu Dobry Start – przelał już na konta rodziców i opiekunów około 60 mln zł. W poniedziałek na konta świadczeniobiorców trafiła kolejna transza.
Od 1 lipca do 30 listopada 2023 r. można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start na rok szkolny 2023/2024. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. Wsparcie przysługuje raz w roku – na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.
Dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną, a świadczenie jest wypłacane wyłącznie na rachunek płatniczy. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.
– W ramach programu rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup np. artykułów szkolnych oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i innych placówkach edukacyjnych – informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć za pośrednictwem:

  1. aplikacji mobilnej mZUS,
  2. Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  3. portalu Emp@tia,
  4. bankowości elektronicznej.

Na PUE ZUS specjalny kreator wniosków o świadczenia z programu Dobry Start przeprowadzi użytkownika przez cały proces krok po kroku. Można w ten sposób uniknąć błędów przy ubieganiu się o świadczenie. We wniosku – oprócz innych danych – należy podać:

  1. numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie,
  2. adres e-mailowy,
  3. numer telefonu.

Zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ również będą przekazywane w formie elektronicznej. Informację o przyznaniu świadczenia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Także wtedy, gdy wniosek zostanie złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
Na PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia lub decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).


 

Źródło: ZUS