Są wyniki ostatniego naboru w programie „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił wyniki ostatniego naboru w programie „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej”. Wsparcie otrzymają 32 podmioty.
PFRON podał wyniki trzeciego naboru uzupełniającego do programu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”. Był to ostatni etap rekrutacji do udziału w projekcie, w którym mogły wziąć udział m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne.

„W trzecim i ostatnim naborze uzupełniającym otrzymaliśmy łącznie 33 zgłoszenia, z czego 32 przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Wszystkie te podmioty zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie” – podano w komunikacie PFRON.

Ostatni nabór dotyczył wyłącznie usługi audytu uproszczonego, czyli inwentaryzacji dostępności architektonicznej wykonywanej na miejscu przez audytora. Skierowany był do podmiotów, które nie otrzymały dotychczas wsparcia doradczego z OWDA zarówno w ramach pierwszej, jak i drugiej ścieżki. Zgodnie z regulaminem naboru, o przyjęciu do projektu decydowała kolejność zgłoszeń.
Projekt „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19.
Pełna lista podmiotów zakwalifikowanych do wsparcia

 1. Gmina Bojszowy
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
 3. Gmina Subkowy
 4. Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra
 5. UG Świedziebnia
 6. Gmina Świnna
 7. Urząd Miejski w Strzegomiu
 8. Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku
 9. Gmina Niegowa
 10. Gmina Gogolin
 11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
 12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie
 13. Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle
 14. Gmina Ostrów Mazowiecka
 15. Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
 16. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
 17. Gmina Lasowice Wielkie
 18. Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
 19. Powiat Dzierżoniowski
 20. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 21. Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim
 22. Miasto Łaziska Górne
 23. Dom Pomocy Społecznej w Tonowie
 24. Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle
 25. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
 26. Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle
 27. Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska
 28. Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
 29. Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
 30. II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle
 31. Dom Dziecka w Sławie
 32. Gmina Miejska Mielec

 

Źródło: PAP MediaRoom