Specjaliści z Wojskowego Instytutu Medycznego wszczepili keratoprotezę niewidomemu pacjentowi

Innowacyjny zabieg wszczepienia keratoprotezy Boston Snap-On TYPE 1 przeprowadzono po raz pierwszy w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 26 kwietnia 2023 r. To przełomowe wydarzenie w polskiej medycynie, które otwiera nowe możliwości terapeutyczne dla pacjentów z poważnymi schorzeniami rogówki.
Zespół operatorów pod kierownictwem płk. prof. n. med. Marka Rękasa oraz prof. n. med. Dariusza Dobrowolskiego przeprowadził udaną operację wszczepienia keratoprotezy Boston Snap-On TYPE 1. Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie jest jedynym ośrodkiem w województwie mazowieckim, w którym realizuje się tę zaawansowaną procedurę operacyjną.
Implantacja keratoprotezy jest jedyną szansą na przywrócenie użytecznej ostrości wzroku u pacjentów, u których nie ma możliwości skutecznego przeprowadzenia tradycyjnego przeszczepu rogówki z wykorzystaniem tkanki dawcy. Taki zabieg jest niezwykle istotny dla osób z najtrudniejszymi przypadkami uszkodzeń rogówki, które utraciły obuoczne użyteczne widzenie z powodu urazu lub choroby.
Wprowadzenie keratoprotezy Boston Snap-On TYPE 1 do zakresu procedur Kliniki Okulistyki WIM-PIB znacząco poszerza możliwości transplantacyjne tego ośrodka. Dzięki temu coraz więcej pacjentów, którzy wcześniej nie mieli dostępu do tej zaawansowanej procedury w swoim województwie, będzie miało szansę na poprawę swojego wzroku i jakość życia.
Keratoproteza Boston Snap-On TYPE 1 to nowoczesne rozwiązanie, które składa się z zaawansowanego implantu rogówkowego. Jest ona zaprojektowana w taki sposób, aby poprawić ostrość wzroku i funkcję rogówki u pacjentów, u których tradycyjne metody leczenia nie są skuteczne. Dzięki tej innowacyjnej technologii możliwe jest przywrócenie pacjentom funkcji wzroku i poprawa jakości ich życia.
Zespół operatorów oraz Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego dokonali kolejnego kroku naprzód w dziedzinie medycyny okulistycznej. Ich sukces w przeprowadzeniu pierwszego w Polsce zabiegu wszczepienia keratoprotezy Boston Snap-On TYPE 1 otwiera nowe perspektywy leczenia pacjentów z zaawansowanymi schorzeniami rogówki. Dzięki temu coraz więcej osób będzie miało nadzieję na odzyskanie wzroku i poprawę jakości życia, które zostały dotknięte poważnymi problemami wzrokowymi.
Klinika Okulistyki WIM-PIB kontynuuje swoją misję zapewniania najwyższej jakości opieki okulistycznej i wprowadzania innowacyjnych technologii, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie i dobro pacjentów. Przeprowadzenie pierwszego w Polsce zabiegu wszczepienia keratoprotezy Boston Snap-On TYPE 1 stanowi ważny krok w rozwoju medycyny okulistycznej i otwiera nowe możliwości leczenia pacjentów z poważnymi schorzeniami rogówki.


 

Źródło: WIM