Nigeria: United Bank for Africa (UBA) wprowadza formularz otwarcia rachunku w alfabecie Braille’a w celu promowania inkluzji w systemie bankowym

Lagos, – United Bank for Africa (UBA) podjął niezwykły krok w kierunku inkluzji, wprowadzając formularz otwarcia rachunku w alfabecie Braille’a, który jest dedykowany osobom z dysfunkcjami wzroku. Innowacyjna inicjatywa została przedstawiona we wtorek w centrali banku w Lagos.
Braille to system czytania i pisania stworzony dla osób niewidomych lub niedowidzących. Składa się z wypukłych kropek, które można „odczytać” dotykiem. Poprzez wprowadzenie formularza otwarcia rachunku w alfabecie Braille’a, UBA ma na celu zapewnienie, że osoby z dysfunkcjami wzroku nie są wykluczone z systemu bankowego i mają równy dostęp do usług finansowych.
Ugo Nwaghodoh, Dyrektor Wykonawczy ds. Finansów i Zarządzania Ryzykiem w UBA, podkreślił znaczenie tej innowacji dla promowania włączenia finansowego. Stwierdził, że bank oczekuje, że ta przełomowa inicjatywa zlikwiduje przepaść dla osób dotychczas marginalizowanych i umożliwi im pełne uczestnictwo w sektorze bankowym.
Wprowadzenie formularza otwarcia rachunku w alfabecie Braille’a jest zgodne z zobowiązaniami UBA w zakresie różnorodności, dostępności i skoncentrowania na kliencie. Poprzez realizację tej inicjatywy bank ma na celu wzmocnienie osób z dysfunkcjami wzroku, zapewniając im niezależne i wygodne możliwości otwierania rachunków bankowych.
Działania UBA na rzecz promowania inkluzji wykraczają poza tę ostatnią inicjatywę. Bank aktywnie pracuje nad ulepszaniem swoich usług, aby sprostać potrzebom różnych grup klientów, w tym osób z niepełnosprawnościami. Dzięki trwałemu zaangażowaniu w postęp technologiczny i rozwiązania skoncentrowane na kliencie, UBA zyskał reputację wiodącej instytucji w sektorze bankowym.


 

Źródło: Thecable.ng