Narodowy Spis Powszechny 2021. Formularz spisowy niedostępny dla niewidomych

Adam Bodnar, który obserwuje przeprowadzanie Narodowego Spisu Powszechnego Mieszkań i Ludności w 2021 r., pisze o problemach z formularzem spisowym do Dominika Rozkruta, prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Pracownik naszej fundacji, który jest osobą niewidomą próbował w dniu dzisiejszym dokonać spisu przez internet i niestety bardzo szybko musiał się poddać. Poległ już na samym początku, gdy chciał wpisać miejsce zamieszkania. Niestety województwo, miejscowość, ulicę i numer budynku trzeba wybrać z list rozwijanych, które zupełnie nie współpracują z czytnikami ekranu.
Ze strony GUS-u otrzymaliśmy zapewnienie, iż prace nad usunięciem problemów trwają i niebawem powinny zostać usunięte.
Rzecznik zwracał już uwagę Dyrektora Centralnego Biura Spisowego na potrzebę zapewnienia dostępności formularza ankiety NSP2021. Odpowiedział, że przygotowana interaktywna aplikacja formularzowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i jest dostosowana do standardu WCAG 2.1., by mogły z niej skorzystać osoby z niepełnosprawnościami.
Mimo tych zapewnień ankieta spisu pozostaje niedostępna dla osób niewidomych i słabowidzących. Program czytający nie może odczytać części pytań formularza. Nadal nie jest też możliwe obsłużenie formularza przy użyciu samej klawiatury. Uzupełnienie dalszej części ankiety jest możliwe dopiero po wypełnieniu pola „imię”, co utrudnia obsługę formularza.
Przy konstruowaniu ankiety niezbędne jest uwzględnienie potrzeb wszystkich ankietowanych, także osób z różnymi niepełnosprawnościami. Obowiązkiem Prezesa GUS  jest zapewnienie takich warunków oraz metod spisu, aby każdy mógł w nim uczestniczyć, niezależnie od stanu zdrowia, wieku czy zakresu pomocy.
Pozostaje mieć nadzieję, że niedociągnięcia zostaną usunięte jak najszybciej, za podanie nieprawdy w spisie grozi kara.


 

Źródło: Biuro RPO / Fundacja Mir