Biura inkluzywne to przyszłość, oto ich 3 filary

Pandemia zmieniła myślenie o przestrzeniach pracy. Zwróciła uwagę na aspekty wcześniej nie zauważane, np. poczucie bezpieczeństwa, a także na rozmaite wykluczenia, które utrudniają lub nawet uniemożliwiają pracę niektórym z nas. Na grupę inkluzywną.
Tymczasem zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników umysłowych rośnie. Proporcjonalnie do zmniejszającej się populacji, także w Polsce. To oznacza, że warto pomyśleć o osobach z niepełnosprawnościami, które mogłyby być na równi wartościowymi pracownikami, jeśli zapewni się im ku temu odpowiednie warunki.

Trzy filary miejsc pracy przyszłości

Na całym świecie żyje obecnie około 1,3 mld osób z niepełnosprawnościami, czy to natury fizycznej, umysłowej czy też sensorycznej. To potężna i bardzo zróżnicowana grupa ludzi o umiejętnościach często niczym nie różniących się od osób zdrowych. W Polsce mieszka 3 mln osób z orzeczoną niepełnosprawnością, a w gruncie rzeczy jest ich dwa razy więcej. To ogromny potencjał, z którego – przekładając ten problem na język ekonomiczny – po prostu nie opłaca się rezygnować. Firmy Steelcase i globalna organizacja wspierająca osoby niepełnosprawne G3ict (Global Initiative for Inclusive Information and Communication Technologies), przeprowadziły wielomiesięczne, szerokie badania na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami i opracowały plan wspomagający powstawanie integrujących miejsc pracy. W wyniku przeprowadzenia globalnej ankiety, wielu sesji oraz indywidualnych wywiadów jakościowych, wyłoniły się trzy filary, na których opierać się powinno biuro przyszłości: inkluzywności właśnie, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i warunków motywujących do pracy. Innymi słowy, ma być ono miejscem, w którym każdemu towarzyszy poczucie, że wnosi swój wkład, pozostając przy tym unikalną osobą.

Nie równość, a sprawiedliwość

Badania przeprowadzone zostały w 28 krajach. Według nich tylko 49% osób uważa, że branża, w której pracuje rozumie, czym jest integrujące miejsce pracy, 64% twierdzi, że zapewnia mu ono bezpieczeństwo, a 53% traktuje je jako motywujące. Z badań wynika, że rozważania dotyczące dostępności i użyteczności przestrzeni fizycznych i narzędzi cyfrowych w miejscu pracy nadal nie nadążają za potrzebami i oczekiwaniami osób niepełnosprawnych, przyczyniając się do wykluczenia.
Jak łatwo się domyślić, głównym problemem zauważanym przez osoby narażone na wykluczenie, jest dostępność technologii umożliwiającej im pracę oraz samej przestrzeni, nie dostosowanej do ich potrzeb. Polska organizacja „My Wspieramy” zauważa jeszcze inne bariery. Po pierwsze, wynikają one z przekonania, że niepełnosprawność oznacza niepełną zdolność do pracy, co prowadzi do dyskryminacji, a po drugie: z niewiedzy pracodawców uważających, że zatrudnianie tych osób wymaga wielu formalności i specjalnej wiedzy. – W gruncie rzeczy, jak przekonują firmy Steelcase i G3ict – najlepszym rozwiązaniem jest włączenie wszystkich grup do procesu projektowania biura – mówi Przemysław Zalewski z ARC Interiors, partnera firmy Steelcase w Polsce. – I nie chodzi przy tym o równość, a sprawiedliwość, czyli dopasowanie rozwiązań meblowych i technologicznych do potrzeb danych grup. Warto przy tym zadbać o kulturę pracy, edukację w zespole, otwartość, która ułatwi zrozumienie inkluzywności i unikanie wszelkich dyskryminacji czy barier.

Od czego zacząć?

Projekt Steelcase i G3ict jest ogólnodostępny. Zapewnia opartą na badaniach wiedzę wyjściową, określenie potrzeb pracowników wykluczonych, jak konkretne rozwiązania ułatwiające tworzenie integrujących przestrzeni pracy. Są to wskazówki i mapy koncepcyjne obejmujące każdy obszar funkcjonowania firm. – Projekt ten daje do myślenia – mówi Przemysław Zalewski. – Ostatnio definicja biura coraz bardziej ewoluuje, ale mamy wrażenie, że wprowadzenie do przestrzeni pracy inkluzywności, jest tym etapem uzupełniającym dotychczasowe myślenie o nowoczesnym biurze, pozwalającym w pełni wykorzystać potencjał nie tylko wybranych, a każdego pracownika. I co ważne, jest coraz więcej rozwiązań, np. mebli dostosowanych do różnych potrzeb czy technologii, które mogą wspierać pracodawców w realizacji trzech filarów biur przyszłości.


 

Źródło: inf. pras.