DPS dla niepełnosprawnych w Broniszewicach stracił ogromną dotację. Jest stanowisko Wojewody

„Nie wierzymy, że się to stało! Od tygodnia nie możemy dojść do siebie. Otrzymaliśmy pismo z Urzędu Wojewódzkiego, w którym uprzejmie odebrano naszym Chłopcom 600.000 zł na ich życie bieżące. To jest 1/3 rocznej dotacji. Czyli przez 4 miesiące tego roku nie możemy funkcjonować jako dom”

– napisały na swoim profilu na Facebooku siostry Dominikanki, które prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla chłopców z niepełnosprawnościami w wielkopolskich Broniszewicach.
Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach liczy 56 mieszkańców. Są to chłopcy w różnym wieku i z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej. Część z nich nie porusza się samodzielnie. Mieszkańcy Domu podzieleni są na cztery grupy ze względu na schorzenia i wiek. Grupa I to chłopcy chodzący, najstarsi wiekowo. Grupa II to chłopcy dorastający, poruszający się samodzielnie. Grupa III to grupa najmłodsza, należą do niej chłopcy zarówno chodzący, jak i leżący. Grupa IV to grupa chłopców będących w większości osobami leżącymi. Chłopcy wraz z personelem tworzą niezwykłą i barwną wspólnotę składającą się z różnorodnych osób, opartą na prawie wzajemnego zrozumienia, szacunku i miłości. Każdy tutaj jest chciany i akceptowany takim, jaki jest. Każdy też chętnie dzieli się z drugimi „tym darem, jaki każdy otrzymał”.

Odebrana dotacja dla DPS. Błyskawiczna reakcja Wojewody

Po tym, jak sprawę odebrania dotacji dla DPS w Broniszewicach nagłośniły ogólnopolskie media, Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wydał oświadczenie następującej treści:

„Naszym wspólnym zadaniem i nadrzędnym dobrem jest okazywanie wsparcia i otaczanie opieką osób o szczególnych potrzebach. Domy Pomocy Społecznej to miejsca, które są bezpieczną przystanią dla osób, które potrzebują pomocy w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Szczerze doceniam umiejętności i serce sióstr dominikanek prowadzących Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach, dzięki którym ośrodek jest dla podopiecznych miejscem rodzinnym i pełnym serdeczności, gdzie otoczeni są życzliwością i wsparciem.
DPS-y w Wielkopolsce nie pozostaną bez wsparcia. Środki na miejsca opieki nad najbardziej potrzebującymi jej osobami otrzymają odpowiednie wsparcie państwa. Nie zostawimy samorządów samych w ich statutowych zadaniach. Na podstawie art. 155 ustawy o pomocy społecznej przyspieszyłem decyzję o przekazaniu środków na dofinansowanie działalności m.in. Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, prowadzonego na zlecenie samorządu powiatowego”.


 

Źródło: FB / Biuro Prasowe Wojewody Wielkopolskiego