Łódź: Wsparcie i wytchnienie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Na chwilę oddechu, odpoczynek, regenerację, możliwość podreperowania własnego zdrowia lub załatwienie wszelkich niezbędnych spraw poza domem będą mogli przeznaczyć czas mieszkający w Łodzi członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, którzy skorzystają ze wsparcia w codziennych obowiązkach w ramach programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi i polega na świadczeniu opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
Zainteresowani taką formą wsparcia mogą zgłaszać się od najbliższego poniedziałku 12 czerwca br. do łódzkiego MOPS. Chętni do skorzystania z pomocy w ramach programu będą także typowani przez pracowników socjalnych współpracujących na co dzień z rodzinami, w których znajdują się osoby z niepełnosprawnościami.
– Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem lub niepełnosprawną osobą dorosłą to wyjątkowo wymagające zadanie, które często pochłania cały czas i energię członków rodzin, którzy ją sprawują – mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. – To tytaniczna więc praca i ogromne wyzwanie, z jakim tacy opiekunowie mierzą się każdego dnia, przez całą dobę i to bez względu na to, czy akurat jest poniedziałek, weekend czy święto. Tymczasem odpoczynek, relaks i czas wolny dla siebie należą się każdemu. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich opiekunów osób z niepełnosprawnościami do korzystania z możliwości, jaką daje program „Opieki wytchnieniowej”. To możliwość przekazania na jakiś czas opieki nad bliskim podopiecznym odpowiednio przygotowanym specjalistom.
Z usług opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością może skorzystać łącznie 131 osób, w tym opiekunowie 12 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz opiekunowie 119 niepełnosprawnych po 16 roku życia posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Taka forma opieki obejmuje m.in. pomoc: w spożywaniu posiłków lub karmieniu, przy ubieraniu się, przy przemieszczaniu się, przy pielęgnacji zaleconej przez lekarza, jak również wsparcie przy wszelkich czynnościach pomagających w zagospodarowaniu w aktywny sposób czasu wolnego. Maksymalna liczba bezpłatnych godzin opieki wytchnieniowej dla jednej osoby w ciągu roku to 240. Usługi te mogą być realizowane przez siedem dni w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli), w godzinach 6.00 – 22.00.
W ramach tegorocznej edycji programu stu mieszkańców Łodzi będzie mogło skorzystać ze wsparcia opiekunów świadczących opiekę wytchnieniową, którzy zostaną wskazani przez wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe, a 31 osób będzie mogło skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej, wskazując opiekuna samodzielnie (taki opiekun musi posiadać albo dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie np. asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, rehabilitant, terapeuta zajęciowy i opiekun w domu pomocy społecznej, albo co najmniej sześciomiesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy / opieki osobom z niepełnosprawnościami).
By zgłosić się do programu należy wypełnić kartę zgłoszenia oraz dołączyć do niej kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wszystkie niezbędne formularze do wypełnienia są dostępne na stronie internetowej MOPS w Łodzi: www.mops.lodz.pl, w zakładce: Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
Wypełnione druki należy dostarczyć do łódzkiego MOPS:

  1. ⦁ osobiście w głównej siedzibie MOPS w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a: w kancelarii (parter, pokój 006) lub też w Wydziale Wspierania Ekonomii Społecznej (II piętro, pokój 203).
  2. ⦁ za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.zwierzchowska@mops.lodz.pl lub ⦁ sekretariat@mops.lodz.pl.
  3. ⦁ za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ePUAP: /0eqfd766vi/SkrytkaESP.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać pod numerami telefonów: (42) 685-43-44 oraz 887-467-436 (oba telefony są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17), a także pod adresem mailowym: m.zwierzchowska@mops.lodz.pl.
Osoby objęte wsparciem w ramach opieki wytchnieniowej nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpłatności (w ramach wskazanych w programie limitów). Koszt realizacji całego programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w Łodzi to prawie 1,3 mln zł.
Podczas ubiegłorocznej edycji programu „Opieka wytchnieniowa” z tego rodzaju wsparcia skorzystało 21 mieszkańców Łodzi, w tym czworo dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 17 osób po 16 roku życia posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Łącznie zrealizowano prawie 3 tys. godzin wsparcia w formie opieki wytchnieniowej na łączną kwotę niemal 105 tys. zł.
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość dofinansowania to: 1.278.317 zł.


 

Źródło: Biuro Prasowe Prezydent Miasta Łodzi