Min. Maląg: „Konsekwentnie i systemowo realizujemy wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”

Konsekwentnie i systemowo realizujemy wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, znacząco zwiększając środki finansowe. W tym roku będzie to 40 mld zł, wobec zaledwie 15,5 mld zł skierowanych na te cele w 2015 roku – mówiła minister Marlena Maląg podczas briefingu prasowego. Udział w nim wzięli także sekretarz stanu Stanisław Szwed i Paweł Wdówik Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

„Rząd Prawa i Sprawiedliwości działa kompleksowo na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów – mówiła minister Marlena Maląg, podsumowując działania rządu. ”

Fundusz Solidarnościowy

Wraz z powstaniem Funduszu Solidarnościowego osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie mogą korzystać z programów resortowych w zakresie asystencji i opieki wytchnieniowej oraz z pobytu w centrach opiekuńczo-mieszkalnych. Na programy te przeznaczy się w roku 2023 kwotę 1 mld zł.  Ponadto z Funduszu Solidarnościowego finansowane jest świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a także renta socjalna.

Świadczenia finansowe

W 2015 roku świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością wyniosło 1200 zł. Dziś to 2458 zł. To wzrost ponad dwukrotny.
Z kolei renta socjalna została zrównana z minimalną emeryturą, jest waloryzowana i wynosi 1 588,44 zł. Pod koniec rządów PO-PSL nie sięgała ona nawet połowy tej kwoty – wynosiła zaledwie 739,58 zł. Osoby pobierające rentę socjalną mają dodatkowo prawo do trzynastego i czternastego świadczenia. Mogą one również korzystać z wprowadzonego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, zupełnie nowego świadczenia w wysokości do 500 zł miesięcznie. Obecnie uprawnionych do świadczenia dla osób z orzeczeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji jest już 767,5 tys. osób. Na ten cel wypłacono 7,5 mld zł.

„Pracujemy nad nowymi, systemowymi rozwiązaniami, ponieważ godność osób z niepełnosprawnościami jest dla nas szczególnie ważna – mówiła minister Maląg.”

Bez pułapki rentowej

Sekretarz stanu Stanisław Szwed przypomniał, że została również zlikwidowana tzw. pułapka rentowa. To była odpowiedź na apel środowisk osób z niepełnosprawnościami. Pułapka rentowa polegała na tym, że według wcześniejszych przepisów, jeżeli dana osoba otrzymywała dochody do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to była pozbawiona renty socjalnej.
Wiceminister Szwed podkreślił, że renta socjalna dotyczy osób, które są całkowicie niezdolne do pracy, a ta niezdolność powstała przed ukończeniem 18. roku życia, a jeżeli taka osoba się uczy – przed 25. rokiem życia.

„W 2015 r. na rentę socjalną zostało wydanych 2 mld 400 milionów zł. Dzisiaj wydajemy 5 mld 400 mln zł, czyli o trzy miliardy więcej niż w 2015 r. – poinformował wiceminister.”

We współpracy ze środowiskiem

„Nie było do tej pory rządu, który by tak szeroko włączał organizacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami w prace na rzecz przygotowania nowych rozwiązań. Dialog jest naszą najmocniejszą stroną – deklarował Paweł Wdówik Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.”

Dodał, że w funkcjonującej przy Biurze Pełnomocnika Radzie Konsultacyjnej jest największa – jak dotąd – liczba osób z niepełnosprawnościami.


 

Źródło: MRiPS